Nr. 2, 2021

DIALOG

Aliona GRATI, Nicoleta VORNICU Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni: „portretul complet” al unei personalități providențiale

INTERTEXT

Silviu ANDRIEȘ-TABAC Cronica elaborării noilor simboluri heraldice și vexilologice ale municipiului Chișinău și ale sectoarelor lui (II)

Ion CHIRTOAGĂ Stații de poștă pe traseul Iași – Chișinău în perioada medievală și începutul celei moderne

Nicolae ENCIU Basarabia ca prefață, cuprins, rezumat și concluzie a unei vieți trăite sub patru regimuri

ACENTRICE

Rodica URSACHI Specificul cromaticii în pictura națională din perioada interbelică (1918–1940)

Vasile IONIȚĂ, Loredana AXINTE, Rodica POP Restoration of a traditional indian instrument – Araswati Vina. An interdisciplinary approach

Tudor STAVILĂ Olga Plămădeală – un cronicar al artelor din Basarabia interbelică

Dmitri ȘIBAEV Imaginea contemporanului în creația lui Alexei Colîbneac

LIANTUL SOCIAL

Oxana POPA Sociologia textului literar în accepția lui Pierre V. Zima

Doina BACIU Cenaclul literar și poezia digitală: câteva considerații

Ion XENOFONTOV Aleea Savanților și Medicilor Iluștri: marcă identitară

ORAŞUL MEU

Diana VRABIE Orașul Bălți prin lentila (ne)melancolicilor interbelici

Marina MIRON, Viorel MIRON Privind subiectul aportului diferitor grupuri etnice la istoria și dezvoltarea orașului Chișinău

GIUVAIERE CULTURALE

Ana GOBJILA Valentina Brâncoveanu – vorba românului, fiecare cu povestea lui

IMAGINARUL LITEREI

Mirolina MOCANU Orașul meu din piatră albă

Romanița STEGARESCU Marea amiază

CUVÂNTUL CELUILALT (ancheta revistei)

Larisa NOROC Tinerii de astăzi doresc să audă adevărul științific

ABAJUR PENTRU O BIBLIOTECĂ

Oleg Serebrian, Pe contrasens

Valentina Rusu Ciobanu, Lică Sainciuc, Mica istorie din albumul de familie

Zina Izbaș, Baladă cu timp rebel

Nr. 1, 2021

DIALOG

Aliona GRATI, Mariana ȘLAPAC, Alla CIASTINA Alexandru Bernardazzi: Contribuții la estetica orașului Chișinău

INTERTEXT

Alla CHASTINA The well-known architect Alexander Iosifovich Bernardazzi (1831–1907) (on the occasion of the 190th anniversary)

Diana DEMENTIEVA Un model de lectură sincretică ilustrat în baza romanului Numele trandafirului de Umberto Eco

Rodica GOTCA Fenomenul digital: literatura între criză și conceptualizare

ACENTRICE

Adrian-Silvan IONESCU Amintiri din carnaval. Umoriștii și balurile moldo-valahe din secolul al XIX-lea

Elena MUSTEAȚĂ Ilustrația de carte națională din a doua jumătate a secolului al XX-lea: procedee tehnice și valențe artistice

LIANTUL SOCIAL

Ludmila COJOCARU Copiii și războiul în memoriile supraviețuitorilor Gulagului

Elena FRUMOSU (DARII) Unele considerațiuni referitoare la dobândirea statutului de dvorean basarabean în prima jumătate a secolului al XIX-lea

ORAŞUL MEU

Delia MUNTEAN Alternative culturale urbane

GIUVAIERE CULTURALE

Natalia PROCOP Chișinăul lui Alexandru Bernardazzi în pictură: semnele timpului

IMAGINARUL LITEREI

Diana IEPURE Libertate; pescărușii de oraș; soldatul de ciocolată, și număr etajele – fac socoteli fac scenarii

CUVÂNTUL CELUILALT (ancheta revistei)

Iraida CONDREACred că în prea marea noastră grabă lăsăm să treacă neobservate lucruri foarte importante

ABAJUR PENTRU O BIBLIOTECĂ

70 de ani de la fondarea Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” (coord. Adrian-Silvan Ionescu);

Iacob Florea, Un halat pentru un secol. Oblomovismul, în răspăr;

Delia Muntean, Decalogul timpului meu;

Oameni ai cuvântului (coord. Aurelia Hanganu);

Alexandru Lupașcu-Bohanțov, Teatrul de televiziune. Între canonul modern și formatul postmodern;

Tudor Stavilă, Artele frumoase din Basarabia (Vol. II);

Ion Valer Xenofontov, Complexul monahal Japca: istorie și spiritualitate;

Elisaveta Iovu, Imagologia literară: școli, direcții, metode

Nr. 3, 2020

DIALOG

Aliona GRATI, Alexandru CORDUNEANU, Anatolie GORDEEV Chișinău: estetica spațiului urban ca mijloc de supraviețuire

INTERTEXT

Silviu ANDRIEȘ-TABAC Cronica elaborării noilor simboluri heraldice și vexilologice ale municipiului Chișinău și ale sectoarelor lui

Ion CHIRTOAGĂ Chişinăul la prima etapă de existenţă

ACENTRICE

Mariana ȘLAPAC Arhitectura Chişinăului interbelic

Alla CHASTINA From the history of English club in Chișinău

Ludmila ŞIMANSCHI Sensul polifonic al spațiului urban chișinăuian în creația lui Sergiu Matei Nica

Diana VRABIE Aspecte ale Chișinăului în evocările lui Gala Galaction

Aliona GRATI Chișinăul interbelic – „un oraş pitoresc, plin de curiozităţi prin care istoria nu a trecut fără a fi lăsat vreo urmă”

LIANTUL SOCIAL

Ion XENOFONTOV, Lidia PRISAC Studenți străini la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”: rezultate academice și adaptare cotidiană

ORAŞUL MEU

Marina MIRON, Viorel MIRON Chișinăul în trasee turistice: unele aspecte istorice

Tatiana BUJOREAN Producerea pieselor vestimentare în Chișinăul postbelic

GIUVAIERE CULTURALE

Natalia PROCOP Bisericile în plan triconc din Chișinău în viziunea artiștilor plastici

IMAGINARUL LITEREI

Mihaela TALPA Misterul plaiului natal

CUVÂNTUL CELUILALT (ancheta revistei)

Eugen DOGA Din culisele scrierii Imnului orașului Chișinău

ABAJUR PENTRU O BIBLIOTECĂ

Bo Larsson, At Home or Abroad? Chișinău, Černivci, L’viv and Wrocław: Living with Historical Changes to Borders and National Identities; Identitățile Chișinăului (coord. Sergiu Musteață, Alexandru
Corduneanu); Mariana Șlapac, Castelologia comparată; Tudor Stavilă, Artele frumoase din Basarabia; Michael Ondaatje, Lumina de veghe; Arhivele memoriei… Vol. 3, Tom 3 (coord. Ion Valer Xenofontov)

Nr. 2, 2020

DIALOG

Aliona GRATI, Adrian-Silvan IONESCU Despre arta angajată, despre arta militantă: relicve, repere, efemeride?

INTERTEXT

Iulian BOLDEA Proza lui Petru Cimpoeşu. Ficţiunea cu răspundere limitată

Tatiana CIOCOI „Serotonina” lui Michel Houellebecq: un roman al „infernului capitalist”

Valentin ARAPU Reflectarea ciumei și simbolurilor sale zoomorfe în sursele istorice și scrierile literare

ACENTRICE

Tudor STAVILĂ Une brève histoire des Beaux-Arts de la Bessarabie au XXe siècle

Flori BĂLĂNESCU Relația scriitorilor cu Puterea în România anului 1977

LIANTUL SOCIAL

Silviu ANDRIEȘ-TABAC Arta heraldică. Repere teoretice

Elena UNGUREANU Un fenomen al culturii digitale: internet-memele

Teodor HAŞEGAN Salonul artiştilor mobilizaţi, Iaşi – Chişinău, ianuarie 1918

ORAŞUL MEU

Mariana ȘLAPAC Clădirea Parlamentului Republicii Moldova

Eugen STRĂUȚIU Artă și societate în Sibiul modern

GIUVAIERE CULTURALE

Doinel TRONARU CIRCO[stanze]

IMAGINARUL LITEREI

Ion HADÂRCĂ Sonetul scris direct pe mască; Soare nud, de Bobotează; Distanțări; Diferențele totului; Înființări; Stau acasă; Rostogolim; În această literă-stea; Cicatricea din umbră; Neliniștea simetrică

CUVÂNTUL CELUILALT (ancheta revistei)

Mihaela PERCIUN De ce oare azi și ideile se vând, nu doar oamenii?

ABAJUR PENTRU O BIBLIOTECĂ

I. V. Xenofontov Enciclopedia curiozităţilor, Vol. al II-lea; C. Ungureanu, O istorie secretă a literaturii române, Ed. a III-a; W. Egginton, Cervantes, omul care a inventat ficțiunea; A. E. Hotchner, Iubirile lui Hemingway povestite de el însuși și consemnate de A. E. Hotchner; M. Perciun, Satisfacție; D. Foenkinos, Către frumusețe

Nr. 1, 2020

DIALOG

Aliona GRATI, Constantin I. CIOBANU Arta și Religia: forme de relaționare

INTERTEXT

Ludmila ŞIMANSCHI Credința și neputința umană în fața tragediilor, modelate parabolic în romanele Trei ceasuri în iad de Antonie Plămădeală și Apocalipsis de Adrian G. Romila

Lidia Carmen PIRCĂ Dimensiunea religioasă a liricii lui Octavian Goga

Marina MIRON, Viorel MIRON Viziunea poeților bulgari din Basarabia asupra rolului satului și locuinței tradiționale în păstrarea identității și credinței

ACENTRICE

Andrei PROHIN „Când Adam săpa și Eva torcea…” Munca primilor oameni în imaginarul medieval

Natalia PROCOP Moldovan plastic artists in the field of textile art schooled in Lvov National Academy of Arts

Ludmila COJOCARU Tradiția în contexte istorice de liminalitate. Nunta basarabenilor deportați în documente și mărturii de istorie orală (II)

Liliana CONDRATICOVA, Marina CERCAȘIN Ceremonialul nupțial: accesorii laice și de cult religios

LIANTUL SOCIAL

Andrei OISTRIC Retrospectiva învățământului teologic din Moldova

Ion XENOFONTOV Mănăstirea Japca – o istorie a rezistenței spirituale

Rodica GOTCA Religia în cyberspațiu

ORAŞUL MEU

Aliona GRATI Ceremonii regale la Catedrală

Alla CHASTINA The grave of the son of the leader of the Serbian people in Chisinau: the history of a modest monument of the first half of the XIX century and the participation of the Royal Academy of Sciences of Serbia in its preservation

GIUVAIERE CULTURALE

Ana GOBJILĂ Pictura sacră a Eudochiei Robu

IMAGINARUL LITEREI

Maxim MELINTI Despre orbirea duhovnicească, Viața ta ca un smochin, Dacă aș putea să zbor, Iată, eu sunt slăbănog, În căutarea slujirii

CUVÂNTUL CELUILALT (ancheta revistei)

Leo BORDEIANU Poezia ca formă a rugăciunii

ABAJUR PENTRU O BIBLIOTECĂ

M. Brihuneț Cimitire ortodoxe din Republica Moldova; N. Procop, V. Negru, L. Sîrbu, M. Cercașin, Terminologie vestimentară. Dicționar ilustrat român-englez; D. Postolache, Diagonale reflexive. De la A la Z; T. Ichim Figuri reprezentative ale liricii basarabene la Teatrele de Operă din Cluj și București din perioada interbelică

Nr. 3, 2019

DIALOG

Aliona GRATI, Maria PILCHIN În competiție cu romanul, proza scurtă

INTERTEXT

Ludmila ŞIMANSCHI Proză scurtă: aventura formulelor narative (cu referinţă la B. P. Hasdeu, C. Negruzzi, L. Donici, P. Goma)

Lucia ȚURCANU Povestirea cu final schimbat. Un joc?

Lidia KULIKOVSKI Biblioteca și lumea virtuală

Rodica GOTCA Cyberpoetica – un nou mod de a gândi literatura

ACENTRICE

Ioan OPRIȘ Realități basarabene înainte de Unire

Ludmila D. COJOCARU Tradiția în contexte istorice de liminalitate. Nunta basarabenilor deportați în documente și mărturii de istorie orală

Diana DEMENTIEVA Hans Robert Jauss: principalele concepte ale esteticii receptării

LIANTUL SOCIAL

Oxana POPA Textul literar ca discurs al socialităţii. Sociocritica franceză

Inna NEGRESCU-BABUȘ O schimbare de paradigmă în predarea limbilor străine: spre o pedagogie interculturală

ORAŞUL MEU

Aliona GRATI Mitopoetica oraşului Chişinău (dosarul vizitatorilor din prima jumătate a secolului al XX-lea) (III)

Diana VRABIE Reflexe ale memoriei colective în itinerariile culturale ieșene

GIUVAIERE CULTURALE

Natalia PROCOP Motivele populare în creația Iraidei Ciobanu

IMAGINARUL LITEREI

Olga CĂPĂŢÂNĂ Zâmbet

Grigore CHIPER Din C. spre Ch.

CUVÂNTUL CELUILALT (ancheta revistei)

Horia GÂRBEA „Eu scriu cu plăcere proză scurtă”

ABAJUR PENTRU O BIBLIOTECĂ

Horia Gârbea Plăcinte cu ighemonicon; Vitalie Ciobanu Zilele după Oreste; Lilia Calancea Bocete
de nuntă; Nicolae Spătaru Omul izgonit de ceasuri; Proză scurtă (antolog. Iulian Ciocan); 1312
sirene. Proză românească din deceniul doi (antolog. Horia Gârbea); Vladimir Țurcanu Ștefan cel
Mare. Întoarcerea; Elena Prus Nobelul pentru literatură ca patrimoniu geocultural; Iurie Colesnic
Basarabia necunoscută; Radu Cernătescu Antiparadisul lui Mihai Eminescu

Nr. 2, 2019

DIALOG

Aliona GRATI, Maria PILCHIN Criticul literar printre cărțile de poezie

INTERTEXT

Cornel UNGUREANU Mihai Eminescu. Centrul şi calea spre el

Ludmila ŞIMANSCHI Modul de existenţă al poeziei Călinei Trifan într-o lume postmodernă

Elena UNGUREANU Nicolae Mătcaș: „Sunt, ca Manole, un umil zidar”

Elizabeta IOVU Suggestions for the interpretation of the literary text from the literary imagology’s perspective

ACENTRICE

Adrian-Silvan IONESCU Un portret fotografic de țară la 1923: E. O. Hoppé în România Mare

Aurelian DĂNILĂ Saga familiei Rahmaninov și legătura ei cu Alexandr Ziloti

Alla CHASTINA The creativity of architect G. Toricelli (1796–1843)

Natalia PROCOP L’art du batik moldave

LIANTUL SOCIAL

Valentina ENCIU, Nicolae ENCIU Ideea unificării Europei în retrovizorul istoriei

Olga CĂPĂŢÂNĂ Génocide et déportations des moldaves

ORAŞUL MEU

Aliona GRATI Mitopoetica oraşului Chişinău (dosarul vizitatorilor din prima jumătate a secolului al XX-lea) (II)

Eugen STRĂUȚIU Originile Sibiului multietnic

GIUVAIERE CULTURALE

Petru BEJAN Tudor Zbârnea – un pictor de idei

IMAGINARUL LITEREI

Ivan PILCHIN ars poetica, lumina ta, mahiro takana, ivanghelia pentru tine

Veronica ȘTEFĂNEȚ „Cădere liberă”, orice bucurie, să nu crezi, take my breath away

CUVÂNTUL CELUILALT (ancheta revistei)

Virgil BOTNARU, Cristina DICUSAR, Rodica GOTCA, Tatiana GROSU, Artiom OLEACU, Anastasia PALII, Vitalie ȘEGA, Veronica ȘTEFĂNEȚ

ABAJUR PENTRU O BIBLIOTECĂ

Leo Bordeianu, Aripi pentru înălțare; Opt și Unsprezece tineri poeți din Chișinău (ant. Dumitru Crudu); Rodica Gotca, Frontiere desenate în aer cu pumnul; Virgil Botnaru, Schimbare de atitudine

Nr. 1, 2019

DIALOG

Aliona GRATI În loc de manifest… o invitaţie la dialog

Ivan PILCHIN Dialogica, o necesitate

INTERTEXT

Ludmila ŞIMANSCHI Literatura digitală şi metalimbajul poetic postmodern

Diana VRABIE Memorialistica lui Sextil Pușcariu între pactul autobiografic și pactul cu istoria

Inna NEGRESCU-BABUȘ Leon Levițchi – întemeietorul lexicografiei angliste din spațiul românesc

Mariana COCIERU Colindatul cu măşti antropomorfe în ceată bărbătească

ACENTRICE

Ruslana GROSU Spre dialogul intercivilizațional prin educație interculturală

Maria PILCHIN Xenology – one of the solutions of the recent culture

Liliana CONDRATICOVA Filigranarea artistică în creația bijutierilor din RSS Moldovenească și Republica Moldova

Elizaveta IOVU Imaginea celuilalt ca obiect de studiu al imagologiei

LIANTUL SOCIAL

Inga EDU Presa culturală din Basarabia anilor 1985–1995: formule discursive ale re-căutării și re-găsirii identitare

Miroslava METLEAEVA Patrimoniul pedagogic al Mitropolitului Gurie Grosu

Ivan PILCHIN The book of whispers by Varujan Vosganian as a literary way of understanding armenian genocide

ORAŞUL MEU

Aliona GRATI Mitopoetica oraşului Chişinău (dosarul vizitatorilor din prima jumătate a secolului al XX-lea)

Nicolae ENCIU Orașul și județul Bălți de la începuturi până în anul Marii Uniri

GIUVAIERE CULTURALE

Liliana CONDRATICOVA Arta Nataliei Procop: explozie de culori și enigme

IMAGINARUL LITEREI

Paul GOMA Camera de alături

CUVÂNTUL CELUILALT (ancheta revistei)

Ramona MEZEI Biblioteca interactivă

ABAJUR PENTRU O BIBLIOTECĂ

Ludmila ŞIMANSCHI Cărţile Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”

Maria PILCHIN Cărţile editurii ARC

Aliona GRATI Cărţile editurii Prut

Apariții editoriale în studiul artelor

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();