Cuprinsul numărului curent

Nr. 1, 2024

DIALOG
Aliona GRATI, Natalia PROCOP Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin artă și mitopoetică. O etapă sau finalul?

INTERTEXT

Ileana Alexandra ORLICH Re-contextualizing Stage Politics: Interrogating Shakespeare’s Hamlet in Uruguay

Oleg TALMAZAN Imaginea lui Vlad al III-lea Basarab în izvoare germane din secolele XV-XVI

Marta SEVERIN Autobiografia lui Gheorghe Grigurcu: descoperirea de sine și negocierea identității

Ana Maria RUSNAC Bancul politic ca formă literară alternativă la literatura oficială în RSS Moldovenească

Abdul AWAL Ensuring Linguistic Sustainability in Bangladesh: Challenges and Approaches. Part I

Ladan Farah BAKHSH The Fragile Home of a Precarious Girl: A Butlerian Study of Tennessee Williams’s The Glass Menagerie. Part I

Fee-Alexandra HAASE The Aesthetics of Rhetoric in On the Sublime of Longinus

ACENTRICE

Rodica URSACHI Trei piloni ai artei naționale – Igor Vieru, Ilia Bogdesco, Mihail Petric – 100 ani de la naștere

Diana MOTRENIUC The Role of the Aesthetic Function in Printed Ecological Advertising

Oleg DOBROVOLSCHI Ustensile și utilaje pentru sculptura în lemn

LIANTUL SOCIAL

Elena FRUMOSU A doua viață a conacului Rîșleacov din Șoldănești

Bianca PĂDUREAN Regele Mihai I și Basarabia, o viziune auspra viitorului. Declarații și documente din perioada exilului regal, 1989-1993

ORAȘUL MEU
Lidia PRISAC Identitate și alteritate în Chișinăul interbelic

GIUVAIERE CULTURALE

Natalia PROCOP Artistul plastic Gheorghe Șoitu, un adevărat cetățean de onoare al orașului Cahul

Adrian-Silvan IONESCU Pe frontul reconstituirilor istorice, cu aparatul de fotografiat

IMAGINARUL LITEREI
Anatol EREMIA Pământul – izvorul peren al vieții

CUVÂNTUL CELUILALT (ancheta revistei)

Elena UNGUREANU Cronica unui dialog neterminat. Victor BUCĂTARU în dialog cu Eugeniu COȘERIU

ABAJUR PENTRU O BIBLIOTECĂ

Catrinel Popa, Trecutul ca poveste. Urme, mistificări și rescrieri în literatură

Marina Miron, Omul în casă – casa în viața omului. Casa tradițională a bulgarilor din Republica Moldova ca parte a patrimoniului cultural

Nr. 3, 2023

DIALOG

Aliona GRATI, Alla CEASTINA 150 de ani de la deschiderea Școlii Reale de la Chișinău: pe urmele unui turneu educațional la Iași

INTERTEXT

Iraida CONDREA Arta portretistică într-un manuscris de inspirație cantemiriană: Chipurile împăraților turcești, 1710

Eugenia CIUMAȘU Limbajul imaginilor onirice în poezia lui Leonid Dimov

Marta SEVERIN Exegeza lui Gheorghe Grigurcu. Câteva opinii

Victoria BARCARU Categoria modalității. Abordare cognitivă. Substratul psiho/neurolingvistic

ACENTRICE

Mariana ȘLAPAC, Alla CEASTINA Mărturii documentare privind evoluţia arhitectural-urbanistică a oraşului Bălţi (sec. al XIX-lea – înc. sec. al XX-lea)

Mariana ȘLAPAC, Alla CEASTINA Evoluţia arhitectural-urbanistică a oraşului Cahul în secolul al XX-lea – începutul secolului al XXI-lea

Rodica URSACHI Raporturi cromatice în pictura artiștilor basarabeni din perioada postbelică

Dmitri ȘIBAEV Schițele pentru ilustrațiile romanului Iscusitul hidalgo Don Quijote de La Mancha în creația lui Pavel Șillingovski și Ilie Bogdesco

LIANTUL SOCIAL

Ion Valer XENOFONTOV Chișinău: orașul celor trei conservatoare

Ana MOLCOSEAN File de istorie a Teatrului „Scala” din orașul Bălți în perioada anilor 1934–1977

Valentin ARAPU Confesiunea unei descântătoare: valențe memorialistice și etnoculturale ale lumii realului interferată cu cea a imaginarului magic

Vasile FILAT Ștundiștii din Chișinău: file de istorie necunoscută

ORAȘUL MEU

Rodica GOTCA Metamorfozele poetice ale orașului Chișinău

Adrian-Silvan IONESCU A doua ocupație a cruciaților în Constantinopol, 1918–1923

GIUVAIERE CULTURALE

Maria BILAȘEVSCHI Lumina universului Florinei Breazu

IMAGINARUL LITEREI

Veronica POPA „Un fir de verticală rugăciune”: Andrei Ciurunga, In memoriam

CUVÂNTUL CELUILALT (ancheta revistei)

Florina BREAZU MultiVERS

ABAJUR PENTRU O BIBLIOTECĂ

Aliona Grati, Chișinău. Morile timpului. Eseu de imagologie literară; Ediția a 2-a completată Vol. 1: De la începuturi până la 1944, Vol. 2: Perioadă sovietică și postsovietică

George Doru Dumitrescu, Îți scriu din Chișinăul alb

Aurelia Hanganu, Elena Ungureanu, Elena Varzari, Destine de lingvişti. Oameni care au fost

Ion Chirtoagă, Târguri și cetăți din sudul Moldovei: (sec. al XIV-lea – sec. al XIX-lea)

Diana Vrabie, Bălțiul în lumina vremurilor de altădată

Natalia Procop, La Chișinău viața va învinge: Jurnal de pandemie

Ipostaze. Orașul Chișinău în creația artiștilor plastici (album); Coord.: Natalia Procop, Elena Musteață

Materialele Conferinței științifice internaționale Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine (edițiile I-VIII). Coordonatoare Liliana Condraticova

Supliment la Nr. 1, 2023

DIALOG

Liliana CONDRATICOVA, Constantin TOMA, Marius-Adrian NICOARĂ Dialogul ne unește. Izolarea ne dezbină

INTERTEXT

Nicolae ENCIU 105 ani de la înfăptuirea Marii Uniri. Etapele revenirii Basarabiei în cadrul Statului Național Unitar Român

Jipa ROTARU Apogeul carierei politice a lui Alexandru Marghiloman, o jumătate de an (martie-noiembrie 1918), prim-ministru al României

Stoica LASCU Leon T. Boga despre „Unirea fără condiții a Basarabiei” – context istoric și personalități făuritoare

ACENTRICE

Constantin COMAN Dumitru Seceleanu – pionier al modernizării agriculturii românești

Viorel GHEORGHE Constatin Garoflid și viziunea sa asupra problemei agrare

Marius-Adrian NICOARĂ Constantin C. Arion – Vicepreședintele Consiliului de Miniștri și Ministrul de Externe în Guvernul Marghiloman

Mircea TĂNASE Simion Mehedinți – un ministru savant într-un guvern de sacrificiu

Luminița GIURGIU Generalul Constantin Hârjeu – colaborator apropiat al lui Alexandru Marghiloman

LIANTUL SOCIAL

Daniel Silviu NICULAE Aspecte privind Societatea Basarabeană în corespondenţa Preşedintelui Consiliului de Miniştri, Alexandru Marghiloman (mai-iulie 1918)

Alin SPÂNU Nicolae Ghika-Comănești, moșier, explorator, deputat, bancher și Ministrul Lucrărilor Publice (1875–1921)

Constantin NEAGU Procesul de rusificare masivă a populației românești dintre Prut și Nistru. o privire de ansamblu prin prisma rapoartelor de activitate întocmite de către preoții de armată, participanți la campania desfășurată în Basarabia (1918–1919)

Anatolie POVESTCA Deputații Sfatului Țării, care au votat unirea Basarabiei cu România, represați de regimul totalitar comunist

ORAȘUL MEU

Gheorghe NEAGU Virtuţi creştine ilustrate în biografia marelui om politic buzoian – Alexandru Marghiloman – artizan al unirii Basarabiei cu România

Aliona GRATI Chișinăul de la 1919 în notele de călătorie ale americanului John Kaba și ale francezului Emmanuel de Martonne

GIUVAIERE CULTURALE

Liliana CONDRATICOVA, Tatiana BUJOREAN, Marina CERCAȘIN, Alina TOCARCIUC, Elena PINTILEI, Ana ISCHIMJI Actul Unirii Basarabiei cu România de la 1918 și patrimoniul cultural: impact, evoluție, perspective

IMAGINARUL LITEREI

Marcela CHIRIȚĂ Selecție de texte despre Marea Unire din 1918

CUVÂNTUL CELUILALT (ancheta revistei)

Anatol PETRENCU „Lecția de istorie și demnitatea anului 1918” sau despre învățămintele formulate la 105 ani de la Unirea Basarabiei cu România

ABAJUR PENTRU O BIBLIOTECĂ

Marius-Adrian Nicoară. 105 ani de la Unirea Basarabiei cu România; Raiduri în istorie; Raiduri prin cultură

Nr. 2, 2023

DIALOG

Aliona GRATI, Ludmila D. COJOCARU Imaginea orașului Bălți în memoria victimelor regimului totalitar-comunist

INTERTEXT

Elena UNGUREANU Portret de magistru: Eugeniu Coșeriu

Nicolae ENCIU Asociația Învățătorilor din orașul și județul Bălți (1918–1940). Pagini de istorie interbelică (I)

Mariana MIHALEVSCHI Orașul Bălți pe paginile ziarului „Бессарабское слово” (anul 1936)

ACENTRICE

Tudor STAVILĂ Orașul Bălți în artele plastice

Ludmila DOBROGEANU, Maria CUNICHEVICI-MORARU Instituții muzeale din orașul Bălți: reconstituiri istorice

STELA DRAGUȚAN Cămașa femeiască tradițională din patrimoniul Muzeului de Istorie și Etnografie al municipiului Bălți

Ana ISCHIMJI Prelucrarea pieilor și blănurilor în localitățile din Nordul Republicii Moldova

LIANTUL SOCIAL

Marina MIRON, Viorel MIRON Profilul etnic al orașul Bălți în diferite perioade de dezvoltare

Dinu POŞTARENCU Fabrica de bere a lui Meer Brestecico din oraşul Bălţi

Ana MOLCOSEAN Procesul de împroprietărire a locuitorilor orașului Bălți în perioada anilor 1932–1933

ORAȘUL MEU

Lidia PĂDUREAC Orașul Bălți în 1940: ocupație, sovietizare, represiuni

GIUVAIERE CULTURALE

Natalia PROCOP Revenirea acasă a lui Stefan Sadovnicov

Adrian-Silvan IONESCU Rodin și primenirea artei cehe la început de secol XX

IMAGINARUL LITEREI

Alexandru DÎRȚU Legenda orașului Anenii Noi

CUVÂNTUL CELUILALT (ancheta revistei)

Tatiana PRODAN Un dialog despre limba română din Basarabia (II)

ABAJUR PENTRU O BIBLIOTECĂ

Cristina Bogdan, Cristina-Ioana Dima, Emanuela Timotin, Représentations de la Vierge Marie entre culte officiel et vénération locale. Textes et images

Flori Bălănescu, Paul Goma. Conștiința istorică și conștiința literară

Mirel Taloș, Clepsidra lui Ovidiu

Emanuela Ignățoiu-Sora, Panglica neagră: cartea de doliu

Nr. 1, 2023

DIALOG

Aliona GRATI, Iulian FILIP. „Noi astfel vă iubim în Franța! Acum faceți ce vreți cu iubirea noastră!” sau despre vizitele unor scriitori la Chișinău

INTERTEXT

Katica KULAVKOVA. The ritual of sacrifice and the economy of violence

Aurelia HANGANU. Teodor Cotelnic: lingvist cutezător și patriot desăvârșit

Rodica GOTCA. Computational literature – creation under the auspices of AI and GPT models

Lilia CECAN. „Somnul singurătății” de Al. Robot sau noile tentații moderniste

ACENTRICE

Volodymyr SYVOKHIP. Lviv traditions of honoring Mykola Lysenko: Muses are not silent

Liliana CONDRATICOVA. Școala autohtonă de giuvaiergerie: nume necunoscute și pe nedrept pierdute

Rodica URSACHI. Abordări tehnice și artistico-plastice în creația arhitectului Alexandru Bernardazzi

Cristina PINTILIE-ROMANENCO. Elemente folclorice în repertoriul ansamblului vocal instrumental „Orizont”

LIANTUL SOCIAL

Veron DOBROSHI. Recontextualization of the greek myths in the poetry of Ismail Kadare

Nicolae ENCIU. Municipiul Cahul din punct de vedere demografic, edilitar, economic și cultural (conform datelor recensământului din 29 decembrie 1930) (II)

Andreea SCRUMEDA. În zodia pandemiei

ORAȘUL MEU

Ion CHIRTOAGĂ. La începuturile Chișinăului

Aliona GRATI. Nichita Stănescu: „Chișinăul e o perlă albă, în atâta verde pur”

GIUVAIERE CULTURALE

Natalia PROCOP. Chișinăul modern în pictura lui Iurii Șibaev

IMAGINARUL LITEREI

Iulian FILIP. Vânturarea cenușii jilave, Altfel, Cine locului se ține?, Ploi cu tot felul de surprize, Stereotipă așteptată invazie, Prețul liberei alegeri, Limpezimi de apus

CUVÂNTUL CELUILALT (ancheta revistei)

Tatiana PRODAN. Un dialog despre limba română din Basarabia

ABAJUR PENTRU O BIBLIOTECĂ

Mihai Brădescu, Sub aripi de înger;

European Federation of Associations and Clubs for UNESCO. Anniversary. Peace, 2021, edited by: Danila Popescu, Ana Dumitrescu;

Jean-Claude Larchet, Mic ghid teologic și duhovnicesc pentru vreme de pandemie;

Liliana Condraticova, Arta metalelor: portrete de creație ale bijutierilor și meșterilor de artă decorativă (a doua jumătate a secolului al XX-lea – începutul secolului al XXI-lea;

Gheorghe Grigurcu, Imagini așternute pe coala văzduhului

Nr. 3, 2022

DIALOG

Aliona GRATI, Ion GHELEȚCHI. Galeriile subterane din orașul Cahul „și astăzi rămân o enigmă”

INTERTEXT

Ludmila ȘIMANSCHI. Imaginea urbană a orașului Cahul în diacronie literară

Elisaveta IOVU-MACARI. Orașul Cahul în creația lui Andrei Ciurunga

Rodica GOTCA. Literatura digitală – abordări teoretice ale textualității virtuale

ACENTRICE

Mariana ȘLAPAC, Alla CEASTINA. Evoluţia arhitectural-urbanistică a oraşului Cahul în secolul al XIX-lea

Constantin CIOBANU. Manuscrise de lux din vremea lui Neagoe Basarab

Nicoleta VORNICU. Biodeteriorarea picturii murale de la biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Căușeni, Republica Moldova

Mihail AGAFIȚA. Aportul lui Francisco Corbetta în evoluția chitarei baroce

LIANTUL SOCIAL

Ion CHIRTOAGĂ. Localitatea Cahul până la începutul secolului al XIX-lea

Nicolae ENCIU. Municipiul Cahul din punct de vedere demografic, edilitar, economic și cultural (conform datelor recensământului din 29 decembrie 1930) (I)

Marina MIRON, Viorel MIRON. Influența etniilor asupra dezvoltării socio-economice a orașului Cahul de-a lungul timpului

ORAŞUL MEU

Maria PREPELIȚĂ. Din istoria clădirii Muzeului Ţinutului Cahul

Lavinia DUMITRAȘCU. Orașul Constanța văzut prin pana contemporanilor sfârșitului de secol XIX

GIUVAIERE CULTURALE

Natalia PROCOP. Contribuția artistului Ion Serbinov la formarea generațiilor de plasticieni
Amalia DRĂGULĂNESCU. Regele Mihai și Basarabia. O poveste uitată de neuitat
Adrian-Silvan IONESCU. Tudor Zbârnea – între mitic și mistic

IMAGINARUL LITEREI

Andrei CIURUNDA. „Eu așa te văd…” Din corespondența lui Andrei Ciurunga cu Lilia Popovici

CUVÂNTUL CELUILALT (ancheta revistei)

Maria PREPELIȚĂ. Istoria orașului Cahul în sălile Muzeului Ținutului Cahul

ABAJUR PENTRU O BIBLIOTECĂ

Бондаренко Дмитро Якович, Румунiя та Фiнляндiя: вiд Антибiльшовицьких вiйн до флангiв Санiтарного Кордону (1918–1920);

Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine (vol. IV, editor dr. hab. Liliana Condraticova)

Nr. 2, 2022

DIALOG

Aliona GRATI, Ion SIMUȚ Despre noile moduri de a gândi și de a alcătui istoria literară

INTERTEXT

Katica KULAVKOVA A Syncretic Interpretation of the Poem “Prince Marko’s Church” by Blaže Koneski

Rodica GOTCA The literary specificity of the textual adventure game as a form of ergodic literature

Lilia CECAN Al. Robot and the complex process of reception lyric creation

Lia BOTNARI Terrifying projections of soviet childhood

ACENTRICE

Mariana ȘLAPAC Contribuţia femeilor arhitecte la dezvoltarea arhitectural-urbanistică a Chişinăului

Lyudmila GERUS Cultural heritage in the educational practice of the school museum (on the example of the museum of the history of the village of Pogorilivka in Ukraine)

Tatiana PROCOP La réception de M.P. Moussorgski en Europe (II)

Fedora BURLAC National Chamber Choir of Republic of Moldova: history files

LIANTUL SOCIAL

Ion CHIRTOAGĂ Orașul Galați până la începutul secolului al XIX-lea

Viorel GHEORGHE Din istoria patrimoniului municipiului Buzău

Aliona TOCARCIUC Surse de cercetare ale textilelor din Moldova

ORAŞUL MEU

Lidia KULIKOVSKI Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”: o istorie zbuciumată, ca și istoria Basarabiei

GIUVAIERE CULTURALE

Natalia PROCOP Moara cu aburi – un simbol al Chișinăului industrial

IMAGINARUL LITEREI

Gloria-Cristi KOHANIUK Chișinău – Orașul meu

CUVÂNTUL CELUILALT (ancheta revistei)

Vlad GRECU Povestea din spatele creației a unui scriitor de spirit

ABAJUR PENTRU O BIBLIOTECĂ

Nicolae Rusu, De-ale lui Gheorghe;

Svitlana Bilyayeva, Yuri Boltrik, Olena Fialko, Аккерманська фортеця. Дослiдження 19992010 рокiв;

Vlad Mischevca, Între pace și război: Domnii fanarioți în contextul raporturilor internaționale (1774–1812);

Tatiana Ciocoi, China mea din viață și din cărți;

Victoria Rocaciuc, Narațiune și simbol în grafica de carte moldovenească, 1945–2010;

Ștefana Dicu, Palmse

Supliment la Nr. 1, 2022

DIALOG

Aliona GRATI, Constantin TOMA, Marius-Adrian NICOARĂ O biografie pornind din Buzău. Orașul lui Alexandru Marghiloman

INTERTEXT

Irina VLĂDUCA MARGHILOMAN Pentru a reînnoda istoria familiei mele

Valeriu NICOLESCU Scurt istoric al familiei Marghiloman

Viorel GHEORGHE Alexandru Marghiloman și pasiunile sale

Valeriu NICOLESCU Destinul averii Marghilomanilor

ACENTRICE

Marius-Adrian NICOARĂ Aniversarea Unirii Basarabiei. Discursul rostit de Alexandru Marghiloman la banchetul de la Athenee Palace

Ioan SCURTU Sfatul Ţării, Alexandru Marghiloman şi Unirea Basarabiei cu România

Jipa ROTARU Regele Ferdinand I, Alexandru Marghiloman și Unirea Basarabiei

Anatol PETRENCU Alexandru Marghiloman și Unirea Basarabiei cu România: aspecte istoriografice

Dan PRISACARU Alexandru Marghiloman – ,,Mantaua de vreme rea” a establishement-ului politic românesc în anii 1916–1918. Repere

Mircea TĂNASE Alexandru Marghiloman şi Alexandru Averescu în ecuaţia făuririi României Mari

Alin SPÂNU Relațiile dintre Alexandru Marghiloman și Ottokar Czernin la începutul Primului Război Mondial (iulie 1914 – iunie 1915)

LIANTUL SOCIAL

Constantin COMAN Alexandru Marghiloman – model de sacrificiu politic asumat

Lavinia DUMITRAȘCU Podul de la Cernavoda – operă a oamenilor politici și a inginerilor români

Constantin NEAGU Interferențe ale omului politic buzoian, Alexandru Marghiloman, cu mediul bisericesc ortodox și militar, în contextul actului istoric sfânt al Unirii Basarabiei cu România

Constantin VLAD Alexandru Marghiloman – problema agrară, problema electorală

ORAŞUL MEU

Aliona GRATI „Fiți bineveniți la noi în Chișinăul Românesc!” Regele Ferdinand și Regina Maria în capitala Basarabiei

GIUVAIERE CULTURALE

Liliana CONDRATICOVA Descoperind Chișinăul, pe urmele lui Alexandru Marghiloman

IMAGINARUL LITEREI

V. Voiculescu – Penteleul, La Cheia Buzăului; N. Peneș – Iarna la Măgura, Jertfa brâncoveanului; F. Popescu – Cloșca cu puii de aur, Voiculesciană, A-l privi pe Brâncuși la Buzău; Șt. O. Iosif – Cârlova; B. Sinulescu – Cât e Siriul de mare; I. Gheorghe – Istrița, Istrița!

CUVÂNTUL CELUILALT (ancheta revistei)

Oana PARAIPAN Centrul cultural și educațional „Alexandru Marghiloman”

Colectivul profesoral al Liceului Teoretic „Alexandru Marghiloman”, Buzău Liceul Teoretic „Alexandru Marghiloman” – trecut, prezent și viitor

ABAJUR PENTRU O BIBLIOTECĂ

N. Peneș, Alexandru Marghiloman, lordul valah: (o viață cu luminile și umbrele ei), Vol. 1-2;

C. Iovan, M.A. Nicoară, Alexandru Marghiloman, un mare român;

Al. Marghiloman, Note Politice (ed. anastatică)

Nr. 1, 2022

DIALOG

Aliona GRATI, Iulian BOLDEAOrice revistă de cultură are un rost propedeutic și paideic, o funcţie formativă, modelatoare

INTERTEXT

Adrian-Silvan IONESCU Silvan, tatăl meu sau despre un portretist între literatii, muzicienii și actorii secolului XX

Ecaterina FOGHEL Consideraţii asupra problemei autenticităţii și modei în literatura franceză a secolului al XX-lea

ACENTRICE

Tudor STAVILĂ Arta pentru popor sau „realismul socialist” din anii 1944–1991

Elena MUSTEATĂ Valente artistice moderniste în desenele lui Alexandru Plămădeală

Liliana PLATON Căutări experimentale în imaginea figurativă a picturii moldovenești din anii 1975–1980

LIANTUL SOCIAL

Valentin ARAPU „Atlantida românească”: cazul satului Costești în contextul construcției Nodului Hidrotehnic Stânca-Costești (preliminarii istorice și memorialistice)

Mihaela ENI Organizarea informațională a discursului academic în perioada pandemiei COVID-19

ORAŞUL MEU

Liliana CONDRATICOVA Orașul Chișinău – centru al dezvoltării și afirmării artei metalelor

Mariana ȘLAPAC, Alla CEASTINA Sistemul de alimentare cu apă a Chișinăului în secolul al XIX-lea

Alina OSTAPOV Elemente decorative în arhitectura „stalinistă” a RSSM de la schiţă la realizare

GIUVAIERE CULTURALE

Iraida CIOBANU Viziunea și stilul artistei Victoria Cozmolici

IMAGINARUL LITEREI

Valentina IOFE Face of the Saint, The Prophet Prepares Fate for You, When the Moon Becomes Full, Whisper Runs on Silent Street, Standing on the Edge

CUVÂNTUL CELUILALT (ancheta revistei)

Svetlana MELNIC Alexei Marinat – un adevărat martir al istoriei

ABAJUR PENTRU O BIBLIOTECĂ

Maxim Melinti, Fiodor Uspenski și Institutul Arheologic Rus din Constantinopol; Nicolae Roșca, Mușuroiul;

Valentin Arapu, Relațiile comerciale dintre Moldova și Polonia în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea;

Болюк Олег, Художнє дерево у церквах (за матеріалами західних областей України);

Olga Căpătână, Dincolo de beznă

Nr. 3, 2021

DIALOG

Aliona GRATI, Petru HADÂRCĂ 100 de ani de la înființarea Teatrului Național din Chișinău

INTERTEXT

Mariana HARJEVSCHI De la lectură la învățare. Potențialul Bibliotecii municipale „B.P. Hasdeu” de valorizare a istoriei orașului Chișinău în cadrul programului promovarea verii, ed. 2021

Rodica GOTCA IF (interactive fiction) – O formă cybertextuală a literaturii ergodice

Cristina M. BOTÎLCĂ Reinterpreting the tale of La Loba to discover another anima

Ludmila BRANIȘTE Construcții ale memoriei. Practici memoriale la Vasile Alecsandri

ACENTRICE

Cristina Lucia MARCHIDAN Restaurare ascunsă sau partea nevăzută a lucrurilor

Tatiana PROCOP La réception de M.P. Moussorgski en Europe (I)

Elena MUSTEAȚĂ Valențe artistice și simbolice în creația grafică a lui Gheorghe Vrabie

LIANTUL SOCIAL

Ion CHIRTOAGĂ Evenimente politice de la est de Carpați de până la 1400, reflectate în folclorul păstoresc

Ludmila D. COJOCARU Copiii și războiul în memoriile supraviețuitorilor Gulagului (II)

ORAŞUL MEU

Livia SÎRBU Aşezarea Chişinău – sit eponim al culturii hallstattului canelat din interfluviul Prut-Nistru

Marina MIRON, Viorel MIRON Evoluția tipurilor de locuințe în localitatea Chișinău

Diana VRABIE Orașul Bălți în lumina călătoriei regale din anul 1920

GIUVAIERE CULTURALE

Natalia PROCOP Chișinăul de altădată în viziunea artistului plastic Mihai Mungiu

IMAGINARUL LITEREI

Doina BACIU Bucuria de Chișinău, Pământul de sub picioare, Minciuna, Mulțumesc că mă doare, Unde este curat?

CUVÂNTUL CELUILALT (ancheta revistei)

Aurelian SILVESTRU Autorul în relație dialogică cu cititorul

ABAJUR PENTRU O BIBLIOTECĂ

Mircea Babeș, Vasile Iarmulschi, Așezarea și necropola de tip Poienești-Lucașeuca de la Borosești;

Gheorghe Onișoru, Stalin și poporul rus… Democrație și dictatură contemporană;

C.D. Zeletin, Așternutul insomnicului;

Olga Căpățână, Vreau acasă.

Nr. 2, 2021

DIALOG

Aliona GRATI, Nicoleta VORNICU Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni: „portretul complet” al unei personalități providențiale

INTERTEXT

Silviu ANDRIEȘ-TABAC Cronica elaborării noilor simboluri heraldice și vexilologice ale municipiului Chișinău și ale sectoarelor lui (II)

Ion CHIRTOAGĂ Stații de poștă pe traseul Iași – Chișinău în perioada medievală și începutul celei moderne

Nicolae ENCIU Basarabia ca prefață, cuprins, rezumat și concluzie a unei vieți trăite sub patru regimuri

ACENTRICE

Rodica URSACHI Specificul cromaticii în pictura națională din perioada interbelică (1918–1940)

Vasile IONIȚĂ, Loredana AXINTE, Rodica POP Restoration of a traditional indian instrument – Araswati Vina. An interdisciplinary approach

Tudor STAVILĂ Olga Plămădeală – un cronicar al artelor din Basarabia interbelică

Dmitri ȘIBAEV Imaginea contemporanului în creația lui Alexei Colîbneac

LIANTUL SOCIAL

Oxana POPA Sociologia textului literar în accepția lui Pierre V. Zima

Doina BACIU Cenaclul literar și poezia digitală: câteva considerații

Ion XENOFONTOV Aleea Savanților și Medicilor Iluștri: marcă identitară

ORAŞUL MEU

Diana VRABIE Orașul Bălți prin lentila (ne)melancolicilor interbelici

Marina MIRON, Viorel MIRON Privind subiectul aportului diferitor grupuri etnice la istoria și dezvoltarea orașului Chișinău

GIUVAIERE CULTURALE

Ana GOBJILA Valentina Brâncoveanu – vorba românului, fiecare cu povestea lui

IMAGINARUL LITEREI

Mirolina MOCANU Orașul meu din piatră albă

Romanița STEGARESCU Marea amiază

CUVÂNTUL CELUILALT (ancheta revistei)

Larisa NOROC Tinerii de astăzi doresc să audă adevărul științific

ABAJUR PENTRU O BIBLIOTECĂ

Oleg Serebrian, Pe contrasens

Valentina Rusu Ciobanu, Lică Sainciuc, Mica istorie din albumul de familie

Zina Izbaș, Baladă cu timp rebel

Nr. 1, 2021

DIALOG

Aliona GRATI, Mariana ȘLAPAC, Alla CIASTINA Alexandru Bernardazzi: Contribuții la estetica orașului Chișinău

INTERTEXT

Alla CHASTINA The well-known architect Alexander Iosifovich Bernardazzi (1831–1907) (on the occasion of the 190th anniversary)

Diana DEMENTIEVA Un model de lectură sincretică ilustrat în baza romanului Numele trandafirului de Umberto Eco

Rodica GOTCA Fenomenul digital: literatura între criză și conceptualizare

ACENTRICE

Adrian-Silvan IONESCU Amintiri din carnaval. Umoriștii și balurile moldo-valahe din secolul al XIX-lea

Elena MUSTEAȚĂ Ilustrația de carte națională din a doua jumătate a secolului al XX-lea: procedee tehnice și valențe artistice

LIANTUL SOCIAL

Ludmila COJOCARU Copiii și războiul în memoriile supraviețuitorilor Gulagului

Elena FRUMOSU (DARII) Unele considerațiuni referitoare la dobândirea statutului de dvorean basarabean în prima jumătate a secolului al XIX-lea

ORAŞUL MEU

Delia MUNTEAN Alternative culturale urbane

GIUVAIERE CULTURALE

Natalia PROCOP Chișinăul lui Alexandru Bernardazzi în pictură: semnele timpului

IMAGINARUL LITEREI

Diana IEPURE Libertate; pescărușii de oraș; soldatul de ciocolată, și număr etajele – fac socoteli fac scenarii

CUVÂNTUL CELUILALT (ancheta revistei)

Iraida CONDREACred că în prea marea noastră grabă lăsăm să treacă neobservate lucruri foarte importante

ABAJUR PENTRU O BIBLIOTECĂ

70 de ani de la fondarea Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” (coord. Adrian-Silvan Ionescu);

Iacob Florea, Un halat pentru un secol. Oblomovismul, în răspăr;

Delia Muntean, Decalogul timpului meu;

Oameni ai cuvântului (coord. Aurelia Hanganu);

Alexandru Lupașcu-Bohanțov, Teatrul de televiziune. Între canonul modern și formatul postmodern;

Tudor Stavilă, Artele frumoase din Basarabia (Vol. II);

Ion Valer Xenofontov, Complexul monahal Japca: istorie și spiritualitate;

Elisaveta Iovu, Imagologia literară: școli, direcții, metode

Nr. 3, 2020

DIALOG

Aliona GRATI, Alexandru CORDUNEANU, Anatolie GORDEEV Chișinău: estetica spațiului urban ca mijloc de supraviețuire

INTERTEXT

Silviu ANDRIEȘ-TABAC Cronica elaborării noilor simboluri heraldice și vexilologice ale municipiului Chișinău și ale sectoarelor lui

Ion CHIRTOAGĂ Chişinăul la prima etapă de existenţă

ACENTRICE

Mariana ȘLAPAC Arhitectura Chişinăului interbelic

Alla CHASTINA From the history of English club in Chișinău

Ludmila ŞIMANSCHI Sensul polifonic al spațiului urban chișinăuian în creația lui Sergiu Matei Nica

Diana VRABIE Aspecte ale Chișinăului în evocările lui Gala Galaction

Aliona GRATI Chișinăul interbelic – „un oraş pitoresc, plin de curiozităţi prin care istoria nu a trecut fără a fi lăsat vreo urmă”

LIANTUL SOCIAL

Ion XENOFONTOV, Lidia PRISAC Studenți străini la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”: rezultate academice și adaptare cotidiană

ORAŞUL MEU

Marina MIRON, Viorel MIRON Chișinăul în trasee turistice: unele aspecte istorice

Tatiana BUJOREAN Producerea pieselor vestimentare în Chișinăul postbelic

GIUVAIERE CULTURALE

Natalia PROCOP Bisericile în plan triconc din Chișinău în viziunea artiștilor plastici

IMAGINARUL LITEREI

Mihaela TALPA Misterul plaiului natal

CUVÂNTUL CELUILALT (ancheta revistei)

Eugen DOGA Din culisele scrierii Imnului orașului Chișinău

ABAJUR PENTRU O BIBLIOTECĂ

Bo Larsson, At Home or Abroad? Chișinău, Černivci, L’viv and Wrocław: Living with Historical Changes to Borders and National Identities; Identitățile Chișinăului (coord. Sergiu Musteață, Alexandru
Corduneanu); Mariana Șlapac, Castelologia comparată; Tudor Stavilă, Artele frumoase din Basarabia; Michael Ondaatje, Lumina de veghe; Arhivele memoriei… Vol. 3, Tom 3 (coord. Ion Valer Xenofontov)

Nr. 2, 2020

DIALOG

Aliona GRATI, Adrian-Silvan IONESCU Despre arta angajată, despre arta militantă: relicve, repere, efemeride?

INTERTEXT

Iulian BOLDEA Proza lui Petru Cimpoeşu. Ficţiunea cu răspundere limitată

Tatiana CIOCOI „Serotonina” lui Michel Houellebecq: un roman al „infernului capitalist”

Valentin ARAPU Reflectarea ciumei și simbolurilor sale zoomorfe în sursele istorice și scrierile literare

ACENTRICE

Tudor STAVILĂ Une brève histoire des Beaux-Arts de la Bessarabie au XXe siècle

Flori BĂLĂNESCU Relația scriitorilor cu Puterea în România anului 1977

LIANTUL SOCIAL

Silviu ANDRIEȘ-TABAC Arta heraldică. Repere teoretice

Elena UNGUREANU Un fenomen al culturii digitale: internet-memele

Teodor HAŞEGAN Salonul artiştilor mobilizaţi, Iaşi – Chişinău, ianuarie 1918

ORAŞUL MEU

Mariana ȘLAPAC Clădirea Parlamentului Republicii Moldova

Eugen STRĂUȚIU Artă și societate în Sibiul modern

GIUVAIERE CULTURALE

Doinel TRONARU CIRCO[stanze]

IMAGINARUL LITEREI

Ion HADÂRCĂ Sonetul scris direct pe mască; Soare nud, de Bobotează; Distanțări; Diferențele totului; Înființări; Stau acasă; Rostogolim; În această literă-stea; Cicatricea din umbră; Neliniștea simetrică

CUVÂNTUL CELUILALT (ancheta revistei)

Mihaela PERCIUN De ce oare azi și ideile se vând, nu doar oamenii?

ABAJUR PENTRU O BIBLIOTECĂ

I. V. Xenofontov Enciclopedia curiozităţilor, Vol. al II-lea; C. Ungureanu, O istorie secretă a literaturii române, Ed. a III-a; W. Egginton, Cervantes, omul care a inventat ficțiunea; A. E. Hotchner, Iubirile lui Hemingway povestite de el însuși și consemnate de A. E. Hotchner; M. Perciun, Satisfacție; D. Foenkinos, Către frumusețe

Nr. 1, 2020

DIALOG

Aliona GRATI, Constantin I. CIOBANU Arta și Religia: forme de relaționare

INTERTEXT

Ludmila ŞIMANSCHI Credința și neputința umană în fața tragediilor, modelate parabolic în romanele Trei ceasuri în iad de Antonie Plămădeală și Apocalipsis de Adrian G. Romila

Lidia Carmen PIRCĂ Dimensiunea religioasă a liricii lui Octavian Goga

Marina MIRON, Viorel MIRON Viziunea poeților bulgari din Basarabia asupra rolului satului și locuinței tradiționale în păstrarea identității și credinței

ACENTRICE

Andrei PROHIN „Când Adam săpa și Eva torcea…” Munca primilor oameni în imaginarul medieval

Natalia PROCOP Moldovan plastic artists in the field of textile art schooled in Lvov National Academy of Arts

Ludmila COJOCARU Tradiția în contexte istorice de liminalitate. Nunta basarabenilor deportați în documente și mărturii de istorie orală (II)

Liliana CONDRATICOVA, Marina CERCAȘIN Ceremonialul nupțial: accesorii laice și de cult religios

LIANTUL SOCIAL

Andrei OISTRIC Retrospectiva învățământului teologic din Moldova

Ion XENOFONTOV Mănăstirea Japca – o istorie a rezistenței spirituale

Rodica GOTCA Religia în cyberspațiu

ORAŞUL MEU

Aliona GRATI Ceremonii regale la Catedrală

Alla CHASTINA The grave of the son of the leader of the Serbian people in Chisinau: the history of a modest monument of the first half of the XIX century and the participation of the Royal Academy of Sciences of Serbia in its preservation

GIUVAIERE CULTURALE

Ana GOBJILĂ Pictura sacră a Eudochiei Robu

IMAGINARUL LITEREI

Maxim MELINTI Despre orbirea duhovnicească, Viața ta ca un smochin, Dacă aș putea să zbor, Iată, eu sunt slăbănog, În căutarea slujirii

CUVÂNTUL CELUILALT (ancheta revistei)

Leo BORDEIANU Poezia ca formă a rugăciunii

ABAJUR PENTRU O BIBLIOTECĂ

M. Brihuneț Cimitire ortodoxe din Republica Moldova; N. Procop, V. Negru, L. Sîrbu, M. Cercașin, Terminologie vestimentară. Dicționar ilustrat român-englez; D. Postolache, Diagonale reflexive. De la A la Z; T. Ichim Figuri reprezentative ale liricii basarabene la Teatrele de Operă din Cluj și București din perioada interbelică

Nr. 3, 2019

DIALOG

Aliona GRATI, Maria PILCHIN În competiție cu romanul, proza scurtă

INTERTEXT

Ludmila ŞIMANSCHI Proză scurtă: aventura formulelor narative (cu referinţă la B. P. Hasdeu, C. Negruzzi, L. Donici, P. Goma)

Lucia ȚURCANU Povestirea cu final schimbat. Un joc?

Lidia KULIKOVSKI Biblioteca și lumea virtuală

Rodica GOTCA Cyberpoetica – un nou mod de a gândi literatura

ACENTRICE

Ioan OPRIȘ Realități basarabene înainte de Unire

Ludmila D. COJOCARU Tradiția în contexte istorice de liminalitate. Nunta basarabenilor deportați în documente și mărturii de istorie orală

Diana DEMENTIEVA Hans Robert Jauss: principalele concepte ale esteticii receptării

LIANTUL SOCIAL

Oxana POPA Textul literar ca discurs al socialităţii. Sociocritica franceză

Inna NEGRESCU-BABUȘ O schimbare de paradigmă în predarea limbilor străine: spre o pedagogie interculturală

ORAŞUL MEU

Aliona GRATI Mitopoetica oraşului Chişinău (dosarul vizitatorilor din prima jumătate a secolului al XX-lea) (III)

Diana VRABIE Reflexe ale memoriei colective în itinerariile culturale ieșene

GIUVAIERE CULTURALE

Natalia PROCOP Motivele populare în creația Iraidei Ciobanu

IMAGINARUL LITEREI

Olga CĂPĂŢÂNĂ Zâmbet

Grigore CHIPER Din C. spre Ch.

CUVÂNTUL CELUILALT (ancheta revistei)

Horia GÂRBEA „Eu scriu cu plăcere proză scurtă”

ABAJUR PENTRU O BIBLIOTECĂ

Horia Gârbea Plăcinte cu ighemonicon; Vitalie Ciobanu Zilele după Oreste; Lilia Calancea Bocete
de nuntă; Nicolae Spătaru Omul izgonit de ceasuri; Proză scurtă (antolog. Iulian Ciocan); 1312
sirene. Proză românească din deceniul doi (antolog. Horia Gârbea); Vladimir Țurcanu Ștefan cel
Mare. Întoarcerea; Elena Prus Nobelul pentru literatură ca patrimoniu geocultural; Iurie Colesnic
Basarabia necunoscută; Radu Cernătescu Antiparadisul lui Mihai Eminescu

Nr. 2, 2019

DIALOG

Aliona GRATI, Maria PILCHIN Criticul literar printre cărțile de poezie

INTERTEXT

Cornel UNGUREANU Mihai Eminescu. Centrul şi calea spre el

Ludmila ŞIMANSCHI Modul de existenţă al poeziei Călinei Trifan într-o lume postmodernă

Elena UNGUREANU Nicolae Mătcaș: „Sunt, ca Manole, un umil zidar”

Elizabeta IOVU Suggestions for the interpretation of the literary text from the literary imagology’s perspective

ACENTRICE

Adrian-Silvan IONESCU Un portret fotografic de țară la 1923: E. O. Hoppé în România Mare

Aurelian DĂNILĂ Saga familiei Rahmaninov și legătura ei cu Alexandr Ziloti

Alla CHASTINA The creativity of architect G. Toricelli (1796–1843)

Natalia PROCOP L’art du batik moldave

LIANTUL SOCIAL

Valentina ENCIU, Nicolae ENCIU Ideea unificării Europei în retrovizorul istoriei

Olga CĂPĂŢÂNĂ Génocide et déportations des moldaves

ORAŞUL MEU

Aliona GRATI Mitopoetica oraşului Chişinău (dosarul vizitatorilor din prima jumătate a secolului al XX-lea) (II)

Eugen STRĂUȚIU Originile Sibiului multietnic

GIUVAIERE CULTURALE

Petru BEJAN Tudor Zbârnea – un pictor de idei

IMAGINARUL LITEREI

Ivan PILCHIN ars poetica, lumina ta, mahiro takana, ivanghelia pentru tine

Veronica ȘTEFĂNEȚ „Cădere liberă”, orice bucurie, să nu crezi, take my breath away

CUVÂNTUL CELUILALT (ancheta revistei)

Virgil BOTNARU, Cristina DICUSAR, Rodica GOTCA, Tatiana GROSU, Artiom OLEACU, Anastasia PALII, Vitalie ȘEGA, Veronica ȘTEFĂNEȚ

ABAJUR PENTRU O BIBLIOTECĂ

Leo Bordeianu, Aripi pentru înălțare; Opt și Unsprezece tineri poeți din Chișinău (ant. Dumitru Crudu); Rodica Gotca, Frontiere desenate în aer cu pumnul; Virgil Botnaru, Schimbare de atitudine

Nr. 1, 2019

DIALOG

Aliona GRATI În loc de manifest… o invitaţie la dialog

Ivan PILCHIN Dialogica, o necesitate

INTERTEXT

Ludmila ŞIMANSCHI Literatura digitală şi metalimbajul poetic postmodern

Diana VRABIE Memorialistica lui Sextil Pușcariu între pactul autobiografic și pactul cu istoria

Inna NEGRESCU-BABUȘ Leon Levițchi – întemeietorul lexicografiei angliste din spațiul românesc

Mariana COCIERU Colindatul cu măşti antropomorfe în ceată bărbătească

ACENTRICE

Ruslana GROSU Spre dialogul intercivilizațional prin educație interculturală

Maria PILCHIN Xenology – one of the solutions of the recent culture

Liliana CONDRATICOVA Filigranarea artistică în creația bijutierilor din RSS Moldovenească și Republica Moldova

Elizaveta IOVU Imaginea celuilalt ca obiect de studiu al imagologiei

LIANTUL SOCIAL

Inga EDU Presa culturală din Basarabia anilor 1985–1995: formule discursive ale re-căutării și re-găsirii identitare

Miroslava METLEAEVA Patrimoniul pedagogic al Mitropolitului Gurie Grosu

Ivan PILCHIN The book of whispers by Varujan Vosganian as a literary way of understanding armenian genocide

ORAŞUL MEU

Aliona GRATI Mitopoetica oraşului Chişinău (dosarul vizitatorilor din prima jumătate a secolului al XX-lea)

Nicolae ENCIU Orașul și județul Bălți de la începuturi până în anul Marii Uniri

GIUVAIERE CULTURALE

Liliana CONDRATICOVA Arta Nataliei Procop: explozie de culori și enigme

IMAGINARUL LITEREI

Paul GOMA Camera de alături

CUVÂNTUL CELUILALT (ancheta revistei)

Ramona MEZEI Biblioteca interactivă

ABAJUR PENTRU O BIBLIOTECĂ

Ludmila ŞIMANSCHI Cărţile Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”

Maria PILCHIN Cărţile editurii ARC

Aliona GRATI Cărţile editurii Prut

Apariții editoriale în studiul artelor

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();