Amalia DRĂGULĂNESCU. Critic şi istoric literar la Departamentul de Istorie Literară al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” – Academia Română, filiala Iaşi. Deține un Master în Literatură comparată, Hermeneutică literară şi Estetică la aceeaşi universitate (2002). Bursier al Universităţii „Aristotel” din Salonic, Grecia, cu specializare în limba, cultura şi civilizaţia neogreacă (1998). Doctor în Ştiinţe umaniste, Istoria literaturii române, din 2011, cu o lucrare despre ambivalenţa tiparelor clasice în opera lui Mihai Eminescu. Din 1990 publică în revistele științifice și culturale „Philologica Jassyensia”, „Convorbiri literare”, „Intertext”, „Anuar de lingvistică şi istorie literară”, „Akademos”, „Postmodernisme”, „Journal of Humanistic and Social Studies”, „Romanian Kukai”, „Acta Jassyensia Comparationis”, „Hermeneia”, „Journal of Romanian Literary Studies”, „Studii și cercetări științifice”, „Territorial Identity and Development” ș.a. Redactor la revista de cultură poetică „Poezia” (1999–2006); redactor la revista ştiinţifică „Philologica Jassyensia” (2005); colaborator la revista „Dacia Literară” (2009–2014); în 2014 face parte din editorial board al revistei științifice „International Journal of Literature and Arts” (New York). Colaborator la diverse granturi naţionale şi internaţionale şi la un proiect transfrontalier PHARE. Autor al volumului de studii culturale Ambivalenţa tiparelor clasice în opera eminesciană, publicat la Bucureşti în 2013. Co-autor la şapte lucrări de referinţă în domeniu, dintre care cea mai importantă este Dicţionarul General al Literaturii Române (7 volume, două ediții – 2009; 2016), apărut sub egida Academiei Române. Membru în echipa de elaborare a proiectului Enciclopedia Scrierilor Memorialistice Românești. Proiect personal (în colaborare cu S. Drăgulănescu): Orientări în dinamica paradigmelor literare din proza europeană actuală între postmodernism și metamodernism.
Descarcă PDF
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();