Criticul LITERAR printre cărţile de poezie

Link text   Aliona GRATI Director de proiect și redactor-şef Dialogica. Doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar. Domenii de preocupare: critică, istorie şi teorie literară, studii culturale. Cărţi publicate: Magda Isanos. Eseu despre structura...

Mihai Eminescu. Centrul și calea spre el

Mihai Eminescu. Centrul și calea spre el Rezumat. Textul face parte dintr-o „Geografie literară a României”, în lucru. Operele literare au forţa şi capacitatea de a topografia teritorii şi de a trasa hărţi culturale ale lumii. Opera poetică a lui Mihai Eminescu este...

L’art du batik moldave

Arta batikului din Moldova Rezumat. Ca gen de artă în Moldova batikul este relativ tânăr, apărând abia în anii ’50 ai secolului al XX-lea. Evoluția acestuia, în mare parte, i se datora materiei prime produse la Fabrica de Mătase din oraşul Bender. Tehnica a fost...
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();