Proiect multimedia „Arta și mitopoetica orașului Chișinău”

Serial de filme documentare, în formă de prelegeri
ale oamenilor de știință,
realizate în baza cercetărilor științifice

ARTA ȘI MITOPOETICA ORAȘULUI CHIȘINĂU

Filmele apar în cadrul și cu susținerea financiară a proiectului științific 20.80009.0807.19 
Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii
al Universității de Stat din Moldova, precum și cu susținerea financiară a Direcției Cultură a Municipiului Chișinău.

 

Director de proiect: ALIONA GRATI, dr. hab. în filologie

Istoria curselor de cai din Chișinău
Clubul Nobilimii și Jockey-Club

Prelegere:
Aliona Grati, doctor habilitat în filologie, profesor universitar,
Diana Dementieva, doctor în filologie

Magda Isanos
între Paradisul Grădinii de la Costiujeni și
Muntele Athos al Chișinăului

Prelegere:
Aliona Grati, doctor habilitat în filologie, profesor universitar,
Rodica GOTCA, doctor în filologie

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” în universul Chișinăului

Prelegere:
Lidia KULIKOVSKI, doctor în pedagogie;
Mariana HARJEVSCHI, doctor în științe ale comunicării

Turnurile de apă: reperele simbolice ale Chişinăului

Prelegere:
Mariana ȘLAPAC,
doctor habilitat în studiul artelor și culturologie,
membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei
și Alla CEASTINA, doctor în studiul artelor și culturologie

DUMITRU C. MORUZI: CHIȘINĂUL ÎNTR-UN BALANSOAR ISTORIC

Prelegere:
Aliona Grati, doctor habilitat în filologie, profesor universitar,
Diana Dementieva, doctor în filologie.

Архитектор Александр Бернардацци

Prelegere cu subtitrare în limba rusă de Mariana ȘLAPAC,
doctor habilitat în studiul artelor și culturologie,
membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei
și Alla CEASTINA, doctor în studiul artelor și culturologie

Școala de tapiserie din Chișinău

Prelegere: Ana Simac, doctor în studiul artelor, profesor universitar

Chișinăul care nu mai există decât în artă
Valentina Brâncoveanu și Mihai Mungiu

Prelegere: Natalia PROCOP, doctor în arte

Un Chișinău dinaintea erei noastre

Prelegere: Livia SÎRBU, cercetător științific

Alexandru Plămădeală – o stea din constelația
personalităților făuritoare a identității Chișinăului

Prelegere: Elena MUSTEAȚĂ, critic de artă,
Natalia PROCOP, doctor în arte.

Vizitele monarhilor la Chișinău. Partea I.
Țarii și țarinele Rusiei

​Prelegere: Aliona Grati, doctor habilitat în filologie
și Nicolae Enciu, doctor habilitat în istorie.

Vizitele monarhilor la Chișinău. Partea a II-a:
Regii și reginele României

​Prelegere: Aliona Grati, doctor habilitat în filologie
și Nicolae Enciu, doctor habilitat în istorie.

Vizitele monarhilor la Chișinău. Partea a III-a:
Ultimul Rege – Mihai I

​Prelegere: Aliona Grati, doctor habilitat în filologie
și Nicolae Enciu, doctor habilitat în istorie.

Artistul plastic GHEORGHE VRABIE:
Contribuții la formarea identității simbolice a Chișinăului

Prelegere: Elena MUSTEAȚĂ, cercetător științific, critic de artă, și Silviu ANDRIEȘ-TABAC, doctor în istorie, heraldist de stat al Republicii Moldova, șeful Cabinetului de heraldică din cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova.

Alexandru Bernardazzi, contribuții la estetica orașului Chișinău

Prelegere cu Mariana ȘLAPAC, doctor habilitat în studiul artelor și culturologie,
membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei
și Alla CEASTINA, doctor în studiul artelor și culturologie

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();