Proiect multimedia „Chișinăul românesc”

Cercetătorii științifici din Republica Moldova vă prezintă
un 
serial de filme documentare pe tema

CHIȘINĂUL ROMÂNESC

Acest proiect este realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului – Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Secretariatului General al Guvernului-Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.

Filmele au fost elaborate în cadrul proiectului științific „Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii” și al revistei DIALOGICA, Universitatea de Stat din Moldova, în parteneriat cu Muzeul de istorie a orașului Chișinău și Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”.

Director de proiect: ALIONA GRATI

George Dorul Dumitrescu despre Chișinăul interbelic

Prelegere cu Aliona GRATI, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar

Cetatea Chişinăului

Prelegere cu Mariana ȘLAPAC, doctor habilitat în studiul artelor și culturologie,
membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei

Clădirea Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” în timp

Prelegere cu Mariana HARJEVSCHI, doctor în științele comunicării

Vechile biserici ale Chișinăului în operele artiștilor plastici

Prelegere cu Natalia PROCOP, doctor în studiul artelor și culturologie

Arhitectura Chişinăului interbelic

Prelegere cu Mariana ȘLAPAC, doctor habilitat în studiul artelor și culturologie,
membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei
și Alla CEASTINA, doctor în studiul artelor și culturologie

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();