Proiecte multimedia

Serial de filme documentare, în formă de prelegeri ale oamenilor de știință,
realizate în baza cercetărilor științifice

ARTA ȘI MITOPOETICA ORAȘULUI CHIȘINĂU

Filmele apar în cadrul și cu susținerea financiară a proiectului științific 20.80009.0807.19 
Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii
al Universității de Stat din Moldova, precum și cu susținerea financiară a Direcției Cultură a Municipiului Chișinău.

 

Director de proiect: ALIONA GRATI, dr. hab. în filologie

Artistul plastic GHEORGHE VRABIE:
Contribuții la formarea identității simbolice a Chișinăului

Prelegere: Elena MUSTEAȚĂ, cercetător științific, critic de artă, și Silviu ANDRIEȘ-TABAC, doctor în istorie, heraldist de stat al Republicii Moldova, șeful Cabinetului de heraldică din cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova.

Alexandru Bernardazzi, contribuții la estetica orașului Chișinău

Prelegere cu Mariana ȘLAPAC, doctor habilitat în studiul artelor și culturologie,
membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei
și Alla CEASTINA, doctor în studiul artelor și culturologie

Cercetătorii științifici din Republica Moldova vă prezintă
un 
serial de filme documentare pe tema

CHIȘINĂUL ROMÂNESC

Acest proiect este realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului – Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Secretariatului General al Guvernului-Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.

Filmele au fost elaborate în cadrul proiectului științific „Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii” și al revistei DIALOGICA, Universitatea de Stat din Moldova, în parteneriat cu Muzeul de istorie a orașului Chișinău și Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”.

Director de proiect: ALIONA GRATI

George Dorul Dumitrescu despre Chișinăul interbelic

Prelegere cu Aliona GRATI, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar

Cetatea Chişinăului

Prelegere cu Mariana ȘLAPAC, doctor habilitat în studiul artelor și culturologie,
membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei

Clădirea Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” în timp

Prelegere cu Mariana HARJEVSCHI, doctor în științele comunicării

Vechile biserici ale Chișinăului în operele artiștilor plastici

Prelegere cu Natalia PROCOP, doctor în studiul artelor și culturologie

Arhitectura Chişinăului interbelic

Prelegere cu Mariana ȘLAPAC, doctor habilitat în studiul artelor și culturologie,
membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei
și Alla CEASTINA, doctor în studiul artelor și culturologie

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();