INSTRUCȚIUNI PENTRU AUTORI

Nu se admit articole publicate deja în alte reviste.

Pentru a contracara plagiatul și publicarea multiplă, articolele sunt verificate prin plasarea în internet a titlului, cuvintelor-cheie și a unor fragmente de text. Această sarcină stă și în activitatea experților recenzenți.

Autorii își păstrează dreptul de autor asupra articolelor fără restricții și acordă revistei dreptul primei publicări.

 

Condiții de redactare

Foto.

Autoprezentare: identificarea autorului prin prenume, nume, titlu și grad didactico-științific, afilierea instituţională. Indicarea domeniilor de preocupare şi cărţilor publicate.

Volumul articolului până la 12 pagini.

Format pagină margini: sus, jos, stânga, dreapta 20 mm.

Titlul va fi redactat cu litere majuscule, Times New Roman, dimensiune font 12, Bold, centrat.

Titlul, rezumatul şi cuvintele-cheie ale articolului se prezintă în limbile română şi engleză.

Rezumatul va fi redactat Times New Roman, dimensiune font 11, italic, la un rând distanţă de titlu, până la 150 de cuvinte, apr. 1000 de caractere cu spații.

Cuvintele-cheie după rezumat până la 10 cuvinte.

Textul propriu-zis al articolului la un rând distanţă, Times New Roman dimensiune font 12, spațiere rânduri 1,5.

Notele și referinţele bibliografice se indică în textul articolului prin semne după citat sau idee prin [1, p.] [2, p. ] [3, p. ] etc. și se prezintă în ordinea citării la sfârşitul articolului ( nu se admit note de subsol):

  1. Ciolan, L. Pași către școala interculturală. București: Corint, 2000.
  2. Pentru Nicolae Iorga, bunăoară, era de domeniul evidenței că „numele-i vine (…) de la așa de multele bălți pe care le lasă Răutul – el însuși un șir de băltoage – primăvara și care se fac iarna un noroi ucigător” (Nicolae Iorga, Neamul românesc în Basarabia. Ediție îngrijită, introducere și bibliografie de Iordan Datcu, București: Editura Fundației Culturale Române, 1995, p. 56-61).
  3. Drăgușin, Nicolae. Criza modelului multicultural. În: Idei în dialog, 2009, nr. 1 (52), pp. 26-27.
  4. Societatea deschisă și dușmanul său recent multiculturalismul. http://www.revista22. ro/societatea-deschisa-si-dusmanul-sau-recent-multiculturalismul-4156.html. [vizitat la: 23.01.2015].
  5. Ispisoace și zapise (documente slavo-române) publicate de Gh. Ghibănescu, profesor onorar, membru corespondent al Academiei Române. Vol. VI. Partea II, Tipografia „Goldner”, concesionari Al. Țerek& Gh. Caminschi, Iași, 1933.

 

Articolul va fi trimis în format Microsoft Word 2007 la adresa: dialogica.asm@gmail.com.

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();