COMITETUL ŞTIINŢIFIC

Liliana CONDRATICOVA,
doctor habilitat în istorie şi studiul artelor,
Academia de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău,
e-mail: [email protected].

Bogdan CREŢU,
doctor în filologie, profesor universitar,
Institutul de Filologie Română „A. Philippide”,
Academia Română, Filiala Iaşi, România,
e-mail: [email protected]

Aurelian DĂNILĂ,
academician, Academia Europeană de
Ştiinţe şi Arte, Salzburg, Austria, doctor habilitat în studiul
artelor, Secţia de Ştiinţe Sociale, Economice, Umanistice şi
Arte a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău,
e-mail: [email protected].

Inga DRUŢĂ,
doctor habilitat în filologie, cercetător ştiinţific
principal, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Chişinău,
e-mail: [email protected]

Nicolae ENCIU,
doctor habilitat în istorie, cercetător ştiinţific principal, Institutul de Istorie, Chişinău,
e-mail: [email protected]

Aurelia HANGANU,
doctor habilitat în filologie, conferențiar,
Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău,
e-mail: [email protected]

Mariana HARJEVSCHI,
doctor în științe ale comunicării, Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Chişinău,
e-mail: [email protected]

 Adrian-Silvan IONESCU,
doctor în științe istorice, cercetător ştiinţific gradul I, Institutul de Istoria Artei
„George Oprescu”, București, Academia Română,
[email protected]

István KIRÁLY V.,
doctor în filosofie, conferenţiar,
Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj, România,
e-mail: [email protected]

Katica KULAVKOVA,
academician, Academia de Știință și Artă din Macedonia,
Academia Europeană de Ştiinţe şi Arte, Salzburg, Austria,
profesor universitar, Skopje, Republica Macedonia de Nord.

 Lidia KULIKOVSKI,
doctor în pedagogie, Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”,
e-mail: [email protected]

Mircea MARTIN,
academician, profesor, Academia Română, Bucureşti, România,
e-mail: [email protected]

Victor MORARU,
membru corespondent, doctor habilitat,
Secţia de Ştiinţe Sociale, Economice, Umanistice şi Arte
a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău,
e-mail: [email protected]

 Gheorghe MUSTEA,
academician, Secţia de Ştiinţe Sociale, Economice, Umanistice şi Arte
a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău,
e-mail: [email protected]

Ioan OPRIȘ,
doctor în științe istorice, profesor,
Universitatea „Valahia” din Târgovişte, România,
e-mail: [email protected]

 Ion SIMUŢ,
doctor în filologie, profesor,
Universitatea din Oradea, România,
e-mail: [email protected]

Mariana ȘLAPAC,
membru corespondent, doctor habilitat,
Secţia de Ştiinţe Sociale, Economice, Umanistice şi Arte
a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău,
e-mail: [email protected]

Răzvan THEODORESCU,
academician, profesor universitar,
Academia Română, Bucureşti, România,
e-mail: [email protected]

Alina TOFAN,
doctor în filologie,
Institutul de Romanistică, Universitatea din Leipzig, Germania,
e-mail: [email protected]

Elena UNGUREANU,
doctor habilitat în filologie,
Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Chişinău,
e-mail: [email protected]

 Cornel UNGUREANU,
doctor în filologie, profesor, Universitatea de Vest din Timişoara, România.,
e-mail: [email protected]

 Nicoleta VORNICU,
doctor habilitat în arte vizuale, cercetător ştiinţific gradul I,
Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R, Iaşi, România,
e-mail: [email protected]

 Diana VRABIE,
doctor în filologie, conferenţiar universitar,
Muzeul Național al Literaturii Române din Iași,
e-mail: [email protected]

Tudor ZBÂRNEA,
academician, Academia Europeană de Ştiinţe şi Arte, Salzburg, Austria,
Muzeul Naţional de Arte al Moldovei, Chişinău,
e-mail: [email protected]

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();