COMITETUL ŞTIINŢIFIC

Liliana CONDRATICOVA,
doctor habilitat în istorie şi studiul artelor,
Academia de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău,
e-mail: [email protected].

Bogdan CREŢU,
doctor în filologie, profesor universitar,
Institutul de Filologie Română „A. Philippide”,
Academia Română, Filiala Iaşi, România,
e-mail: [email protected]

Aurelian DĂNILĂ,
academician, Academia Europeană de
Ştiinţe şi Arte, Salzburg, Austria, doctor habilitat în studiul
artelor, Secţia de Ştiinţe Sociale, Economice, Umanistice şi
Arte a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău,
e-mail: [email protected].

Nicolae ENCIU,
doctor habilitat în istorie, cercetător ştiinţific principal, Institutul de Istorie, Chişinău,
e-mail: [email protected]

Aurelia HANGANU,
doctor habilitat în filologie, conferențiar,
Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău,
e-mail: [email protected]

Mariana HARJEVSCHI,
doctor în științe ale comunicării, Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Chişinău,
e-mail: [email protected]

 Adrian-Silvan IONESCU,
doctor în științe istorice, cercetător ştiinţific gradul I, Institutul de Istoria Artei
„George Oprescu”, București, Academia Română,
[email protected]

Katica KULAVKOVA,
academician, Academia de Știință și Artă din Macedonia,
Academia Europeană de Ştiinţe şi Arte, Salzburg, Austria,
profesor universitar, Skopje, Republica Macedonia de Nord,
e-mail: [email protected]

 Lidia KULIKOVSKI,
doctor în pedagogie, Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”,
e-mail: [email protected]

Mircea MARTIN,
academician, profesor, Academia Română, Bucureşti, România,
e-mail: [email protected]

Victor MORARU,
membru corespondent, doctor habilitat,
Secţia de Ştiinţe Sociale, Economice, Umanistice şi Arte
a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău,
e-mail: [email protected]

 Gheorghe MUSTEA,
academician, Secţia de Ştiinţe Sociale, Economice, Umanistice şi Arte
a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău,
e-mail: [email protected]

Ioan OPRIȘ,
doctor în științe istorice, profesor,
Universitatea „Valahia” din Târgovişte, România,
e-mail: [email protected]

Ileana Alexandra ORLICH,
doctor în filologie, profesor,
Universitatea de Stat din Arizona

Ioan-Aurel POP,
academician, doctor în istorie, profesor universitar,
președinte al Acade­miei Române, Bucureşti, România.
e-mail: [email protected]

 Ion SIMUŢ,
doctor în filologie, profesor,
Universitatea din Oradea, România,
e-mail: [email protected]

Mariana ȘLAPAC,
membru corespondent, doctor habilitat,
Secţia de Ştiinţe Sociale, Economice, Umanistice şi Arte
a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău,
e-mail: [email protected]

Alina TOFAN,
doctor în filologie,
Institutul de Romanistică, Universitatea din Leipzig, Germania,
e-mail: [email protected]

Elena UNGUREANU,
doctor habilitat în filologie,
Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Chişinău,
e-mail: [email protected]

 Cornel UNGUREANU,
doctor în filologie, profesor, Universitatea de Vest din Timişoara, România.,
e-mail: [email protected]

 Nicoleta VORNICU,
doctor habilitat în arte vizuale, cercetător ştiinţific gradul I,
Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R, Iaşi, România,
e-mail: [email protected]

 Diana VRABIE,
doctor în filologie, conferenţiar universitar,
Muzeul Național al Literaturii Române din Iași,
e-mail: [email protected]

Tudor ZBÂRNEA,
academician, Academia Europeană de Ştiinţe şi Arte, Salzburg, Austria,
Muzeul Naţional de Arte al Moldovei, Chişinău,
e-mail: [email protected]

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();