Autorii revistei „Dialogica”

Silviu ANDRIEȘ-TABAC,
doctor în istorie, conferențiar cercetător,
Aparatul Președintelui Republicii Moldova.

Valentin ARAPU,
doctor în istorie, Institutul Patrimoniului Cultural.

Flori BĂLĂNESCU,
doctorandă, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului,
Academia Română.

Petru BEJAN,
profesor, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi.

Iulian BOLDEA,
profesor, doctor în filologie, Universitatea de Medicină, Farmacie,
Ştiinţe şi Tehnologie din Târgu Mureş, Institutul de Cercetări socio-umane
„Gh. Şincai” al Academiei Române.

Tatiana BUJOREAN,
doctorandă, lector, Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Muzică,
Teatru și Arte Plastice.

Constantin Ion CIOBANU,
doctor în istoria artelor, cercetător ştiinţific de gr. I,
Institutului de Istoria Artelor „G. Oprescu” al Academiei Române.

Tatiana CIOCOI,
doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar,
Universitatea de Stat din Moldova.

Marina CERCAȘIN,
doctorandă, Universitatea de Stat din Moldova.

Alla CHASTINA,
doctor în studiul artelor, cercetător, Institutul Patrimoniului Cultural
al Academiei de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova.

Ion CHIRTOAGĂ,
doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător,
Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei.

Mariana COCIERU,
doctor în filologie, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”.

Ludmila D. COJOCARU,
doctor în istorie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova.

Liliana CONDTRATICOVA,
doctor habilitat în istorie şi în studiul artelor şi culturologie,
Academia de Științe a Moldovei.

Alexandru CORDUNEANU,
poet, publicist, Grupului Civic pentru Patrimoniul Cultural.

Aurelian DĂNILĂ,
profesor, doctor habilitat în studiul artelor, Secția de Științe Sociale, Economice, Umanistice şi Arte a Academiei de Științe a Moldovei.

Diana DEMENTIEVA,
doctor în filologie, Institutul de Cercetare și Inovare
al Universității de Stat din Moldova.

Inga EDU,
doctor în filologie, lector la Colegiul de Industrie Uşoară din Bălţi.

Nicolae ENCIU,
profesor, doctor habilitat în istorie, Institutul de Istorie
al Academiei de Științe a Moldovei.

Valentina ENCIU,
doctor în filologie, conferențiar universitar,
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Elena FRUMOSU (DARII),
Doctorandă, Școala doctorală Științe Umanistice, Universitatea de Stat din Moldova,
Directorul Agenției Naționale a Arhivelor.

Ana GOBJILĂ,
lector, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Anatolie GORDEEV,
arhitect, Întreprinderea Individuala „Atelierul Arhitectului A. Gordeev”.

Rodica GOTCA,
doctorandă, cercetător stagiar la Institutul de Cercetare și Inovare al USM.

Aliona GRATI,
doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar,
Universitatea de Stat din Moldova.

Ruslana GROSU,
doctor în ştiințe politice, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
şi Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”.

Teodor HAŞEGAN,
doctor în istorie, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi.

Adrian-Silvan IONESCU,
profesor, doctor în științe istorice, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”
al Academiei Române.

Elisaveta IOVU,
doctor în filologie, Institutul de Cercetare și Inovare
al Universității de Stat din Moldova.

Lidia KULIKOVSKI,
doctor în pedagogie, conferențiar universitar,
Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”.

Marina MIRON,
doctor în științe istorice, Institutul de Cercetare și Inovare
al Universității de Stat din Moldova.

Viorel MIRON,
doctor în științe economice, Asociația pentru Dezvoltarea Turismului din Moldova.

Miroslava METLEAEVA,
doctor în filologie, Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”.

Ramona MEZEI,
pofesor asociat la Colegiul Universitar de Productie Media „Spiru Haret” Bucureşti,
Biblioteca Metropolitană Bucureşti.

Delia MUNTEAN,
Doctor în filologie, profesor la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare
și cadru didactic asociat la Centrul Universitar Nord.

Elena MUSTEAȚĂ,
Cercetător, Institutul de Cercetare și Inovare al Universității de Stat din Moldova.

Inna NEGRESCU-BABUȘ,
doctor în filologie, conferențiar cercetător la Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” din Chişinău.

Andrei OISTRIC,
lector, Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova.

Ioan OPRIȘ,
profesor, Universitatea „Valahia”, Târgovişte.

Ivan PILCHIN,
cercetător, Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” din Chișinău.

Maria PILCHIN,
cercetător, Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”.

Lidia Carmen PIRCĂ,
doctor în filologie, profesoară, Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu.

Oxana POPA,
doctor în filologie, Institutul de Cercetare și Inovare
al Universității de Stat din Moldova.

Lidia PRISAC,
doctor în istorie, Institutul Patrimoniului Cultural
al Academiei de Științe a Moldovei.

Natalia PROCOP,
doctor în studiul artelor şi culturologie, Secția de Științe Sociale, Economice, Umanistice şi Arte a Academiei de Științe a Moldovei,
Universitatea de Statdin Moldova.

Andrei PROHIN,
doctor în istorie, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală.

Tudor STAVILĂ,
profesor, doctor habilitat în studiul artelor, Institutului Patrimoniului Cultural.

Eugen STRĂUȚIU,
profesor, doctor în istorie, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

Ludmila ŞIMANSCHI,
doctor în filologie, conferenţiar cercetător, Universitatea de Stat din Moldova.

Mariana ŞLAPAC,
membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei,
doctor habilitat în studiul artelor, Universitatea de Stat din Moldova.

Lucia ȚURCANU,
doctor în filologie, cercetător ştiințific la Memorialul Ipoteşti – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”.

Cornel UNGUREANU,
profesor, doctor în filologie, Universitatea de Vest din Timişoara.

Elena UNGUREANU,
doctor habilitat în filologie, cercetător ştiințific coordonator,
Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale.

Diana VRABIE,
doctor în filologie, conferențiar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Ion XENOFONTOV,
doctor în istorie, Universitatea de Stat din Moldova.

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();