Autorii revistei „Dialogica”

Mihail AGAFIȚA,
doctorand al Școlii Doctorale Științe Umanistice, Universitatea de Stat din Moldova, director artistic și prim-dirijor al Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale „S. Lunchevici”.

Silviu ANDRIEȘ-TABAC,
doctor în istorie, conferențiar cercetător,
Aparatul Președintelui Republicii Moldova.

Valentin ARAPU,
doctor în istorie, Institutul Patrimoniului Cultural.

Loredana AXINTE,
doctor în biologie, Laboratorul de restaurări de pe lângă Muzeul Național al Bucovinei, Suceava.

Doina BACIU,
doctorandă, Școala doctorală Științe Umanistice, Universitatea de Stat din Moldova.

Victoria BARCARU,
doctorandă, Școala Doctorală Științe Umaniste și ale Educației, Universitatea de Stat din Moldova

Flori BĂLĂNESCU,
doctor în istorie, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului,
Academia Română.

Petru BEJAN,
doctor în filosofie, profesor universitar, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi.

Maria BILAȘEVSCHI,
doctor, lector universitar, Facultatea de Arte Vizuale, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, critic de artă și curator; președinte al Uniunii Artiștilor Plastici filiala Iași, România

Iulian BOLDEA,
profesor, doctor în filologie, Universitatea de Medicină, Farmacie,
Ştiinţe şi Tehnologie din Târgu Mureş, Institutul de Cercetări socio-umane
„Gh. Şincai” al Academiei Române.

Cristina M. BOTÎLCĂ,
doctorandă, Școala Doctorală de Studii Literare și Culturale, Universitatea din București, România.

Lia BOTNARI,
doctorand, Școala doctorală a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți,
specialitatea: Literatura română.

Ludmila BRANIȘTE,
doctor în filologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Florina BREAZU,
Doctor în arte vizuale, Universitatea Națională de Arte din București; 
Maestru în Artă; Președinte al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova

Tatiana BUJOREAN,
doctorandă, lector, Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Muzică,
Teatru și Arte Plastice.

Fedora BURLAC,
doctorand, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice.

Lilia CECAN,
doctorand, Școala doctorală a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți,
specialitatea: Literatura română.

Constantin Ion CIOBANU,
doctor în istoria artelor, cercetător ştiinţific de gr. I,
Institutului de Istoria Artelor „G. Oprescu” al Academiei Române.

Tatiana CIOCOI,
doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar,
Universitatea de Stat din Moldova.

Marina CERCAȘIN,
Muzeul de Istorie a Orașului Chișinău.

Alla CEASTINA,
doctor în studiul artelor, cercetător științific, Institutul Patrimoniului Cultural
al Academiei de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova.

Ion CHIRTOAGĂ,
doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător,
Institutul de Istorie al Universității de Stat din Moldova.

Iraida CIOBANU,
doctor în studiul artelor și culturologie, artist plastic, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Eugenia CIUMAȘ,
doctorandă, Școala Doctorală Științe Umaniste și ale Educației, Universitatea de Stat din Moldova.

Mariana COCIERU,
doctor în filologie, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”.

Ludmila D. COJOCARU,
doctor în istorie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova.

Constantin COMAN,
profesor de istorie, grad didactic I, Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret”, Buzău; vicepreședinte al filialei Buzău a Societății de Științe Istorice din România

Liliana CONDRATICOVA,
doctor habilitat în istorie şi în studiul artelor şi culturologie,
Academia de Științe a Moldovei.

Iraida CONDREA,
doctor habilitat în filologie, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova.

Alexandru CORDUNEANU,
poet, publicist, Grupului Civic pentru Patrimoniul Cultural.

Maria CUNICHEVICI-MORARU,
muzeograf, Muzeul de Istorie și Etnografie din mun. Bălți;
licențiată în istorie și educație civică, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Aurelian DĂNILĂ,
profesor, doctor habilitat în studiul artelor, Secția de Științe Sociale, Economice, Umanistice şi Arte a Academiei de Științe a Moldovei.

Diana DEMENTIEVA,
doctor în filologie, cercetător științific, Universitatea de Stat din Moldova.

Ludmila DOBROGEANU,
muzeograf, Muzeul de Istorie și Etnografie din mun. Bălți;
licențiată în istorie, Universitatea de Stat din Moldova.

Veron DOBROSHI,
doctorand, Literatură, Universitatea din Prishtina, Republica Kosovo.

Stela DRAGUȚAN,
muzeograf la Muzeul de Istorie și Etnografie din mun. Bălți,
meșter popular în broderie.

Amalia DRĂGULĂNESCU,
critic şi istoric literar la Departamentul de Istorie Literară al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”
– Academia Română, filiala Iaşi.

Lavinia DUMITRAȘCU,
doctor în istorie, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, România

Inga EDU,
doctor în filologie, lector la Colegiul de Industrie Uşoară din Bălţi.

Nicolae ENCIU,
doctor habilitat în istorie, cercetător științific, Institutul de Istorie
al Universității de Stat din Moldova.

Valentina ENCIU,
doctor în filologie, conferențiar universitar,
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Mihaela ENI,
doctorandă, Școala doctorală Științe Umanistice, Universitatea de Stat din Moldova.

Vasile FILAT,
doctorand, Școala Doctorală Științe Umaniste și ale Educației, Universitatea de Stat din Moldova

Iulian FILIP,
poet, prozator, dramaturg, folclorist, jurnalist, artist plastic, traducător, autor de filme, doctor în filologie, membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova.

Ecaterina FOGHEL,
doctorandă, Școala Doctorală Filologie, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Elena FRUMOSU (DARII),
Doctorandă, Școala doctorală Științe Umanistice, Universitatea de Stat din Moldova,
Directorul Agenției Naționale a Arhivelor.

Lyudmila GERUS,
doctor în studiul artelor, cercetător științific principal, șef al Departamentului de Artă Populară,
Institutul de Etnologie, Academia Națională de Științe a Ucrainei.

Viorel GHEORGHE,
doctor în științe aerospațiale, membru al Comitetului Român pentru Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii Divizia de Istoria Tehnicii, al Comisiei de Istorie a Orașelor din România și al Societății de Științe Istorice.

Ion GHILEȚCHI,
 doctor în istorie, conferențiar universitar,
prorector la Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul.

Ana GOBJILĂ,
lector, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Anatolie GORDEEV,
arhitect, Întreprinderea Individuala „Atelierul Arhitectului A. Gordeev”.

Rodica GOTCA,
doctor în filologie, cercetător științific, Universitatea de Stat din Moldova.

Aliona GRATI,
doctor habilitat în filologie, profesor,
Universitatea de Stat din Moldova.

Vlad GRECU,
prozator, dramaturg, membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova,
combatant în războiul de pe Nistru din 1992.

Ruslana GROSU,
doctor în ştiințe politice, cercetător științific principal la Institutul de Cercetări Juridice,
Politice şi Sociologice, Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”.

Petru HADÂRCĂ,
doctor în studiul artelor, director al Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău.

Aurelia HANGANU,
doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar, cercetător ştiințific principal, Prorector pentru Activitate Științifică şi Relații Internaționale al Universității de Stat din Moldova.

Mariana HARJEVSCHI,
doctor în științe ale comunicării, director general al Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, Chișinău.

Teodor HAŞEGAN,
doctor în istorie, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi.

Adrian-Silvan IONESCU,
doctor în științe istorice, profesor, cercetător științific principal,
Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române.

Vasile IONIȚĂ,
expert restaurator lemn, administrator al firmei „Conrest” , Suceava.

Elisaveta IOVU,
doctor în filologie, cercetător științific, Universitatea de Stat din Moldova.

Ana ISCHIMJI,
doctorandă, specialitatea Etnologie, Școala Doctorală Științe Umanistice,
Universitatea de Stat din Moldova.

Katica KULAVKOVA,
academician, Academia de Știință și Artă din Macedonia,
Academia Europeană de Ştiinţe şi Arte, Salzburg, Austria, doctor,
profesor universitar, Skopje, Republica Macedonia de Nord.

Lidia KULIKOVSKI,
doctor în pedagogie, conferențiar universitar,
Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”.

Cristina Lucia MARCHIDAN,
inginer chimist, expert restaurator textile,
Muzeul Național al Țăranului Român din București

Marina MIRON,
doctor în istorie, cercetător științific, Universitatea de Stat din Moldova.

Viorel MIRON,
doctor în științe economice, Asociația pentru Dezvoltarea Turismului din Moldova.

Miroslava METLEAEVA,
doctor în filologie, Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”.

Ramona MEZEI,
pofesor asociat la Colegiul Universitar de Productie Media „Spiru Haret” Bucureşti,
Biblioteca Metropolitană Bucureşti.

Ana MOLCOSEAN,
doctoranda Școlii Doctorale Științe Umanistice, Universitatea de Stat din Moldova.

Delia MUNTEAN,
doctor în filologie, profesor la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare
și cadru didactic asociat la Centrul Universitar Nord.

Elena MUSTEAȚĂ,
cercetător științific, Universitatea de Stat din Moldova.

Constantin NEAGU,
preot militar, doctorand, Universitatea Națională de Apărare „Carol I” București, România.

Inna NEGRESCU-BABUȘ,
doctor în filologie, conferențiar cercetător la Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” din Chişinău.

Marius-Adrian NICOARĂ,
doctor în istorie, directorul Centrului de Ştiinţe Istorice şi Arheologie al Institutului European pentru Cercetări Multidisciplinare, România.

Valeriu NICOLESCU,
istoric, muzeograf şi publicist, şi-a desfăşurat activitatea la Filiala Buzău
a Arhivelor Naţionale şi la Muzeul Judeţean Buzău, România.

Larisa NOROC,
doctor în istorie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău.

Alina OSTAPOV,
doctorandă, Institutul Patrimoniului Cultural, Academia de Științe a Moldovei.

Andrei OISTRIC,
lector, Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova.

Ioan OPRIȘ,
profesor, Universitatea „Valahia”, Târgovişte.

Lidia PĂDUREAC,
doctor în istorie, conferențiar universitar, Prim-Prorector pentru activitatea didactică
la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Anatol PETRENCU,
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova, președintele Asociației Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu”, Chișinău.

Ivan PILCHIN,
cercetător științific, Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” din Chișinău.

Maria PILCHIN,
cercetător științific, Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” din Chișinău.

Cristina PINTILIE-ROMANENCO,
doctorandă, Școala Doctorală Studiul artelor şi Culturologie, lector uni- versitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Chişinău, membră a Uniunii muzicienilor din Republica Moldova.

Lidia Carmen PIRCĂ,
doctor în filologie, profesoară, Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu.

Liliana PLATON,
doctor în studiul artelor și culturologie, Universitatea Tehnică a Moldovei.

Rodica POP,
doctor în filologie, secretar științific la Direcția pentru Cultură, Iași.

Oxana POPA,
doctor în filologie, Universitatea de Stat din Moldova.

Dinu POȘTARENCU,
doctor în istorie, cercetător științific coordonator la Institutul de Istorie
al Universității de Stat din Moldova.

Maria PREPELIȚĂ,
doctor în istorie, directoarea Muzeului Ținutului Cahul.

Lidia PRISAC,
doctor în istorie, Institutul Patrimoniului Cultural
al Academiei de Științe a Moldovei.

Dan PRISACARU,
doctor în istorie, Muzeul Militar Național ,,Regele Ferdinand I”, Filiala Iași; cadru didactic asociat la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România

Natalia PROCOP,
doctor în studiul artelor și culturologie, Secția de Științe Sociale, Economice,
Umanistice şi Arte a Academiei de Științe a Moldovei,
Universitatea de Stat din Moldova.

Tatiana PROCOP,
master în științele limbii, didactica limbii franceze ca limbă străină; master în limba, literatura și civilizația europeană (limba rusă); master în filologie (limbi romanice), Universitatea de Stat din Moldova.

Andrei PROHIN,
doctor în istorie, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală.

Jipa ROTARU,
doctor în ştiinţe istorice, profesor universitar, Universitatea Hyperion Bucureşti, România.

Andreea SCRUMEDA,
doctor în Germanistică şi doctorand la Psihologie, cadru asociat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Ioan SCURTU,
doctor în istorie, profesor universitar, membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România.

Marta SEVERIN,
doctorandă, Școala Doctorală Științe Umanistice, Universitatea de Stat din Moldova.

Ion SIMUŢ,
doctor în filologie, profesor,
Universitatea din Oradea, România.

Livia SÎRBU,
cercetător ştiinţific, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei.

Alin SPÂNU,
doctor în istorie, profesor asociat, Universitatea din București, România.

Tudor STAVILĂ,
profesor, doctor habilitat în studiul artelor, Institutului Patrimoniului Cultural.

Eugen STRĂUȚIU,
profesor, doctor în istorie, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

Volodymyr SYVOKHIP,
candidat la Studii de Artă, docent, Artist Onorat al Ucrainei, Artistul Poporului din Ucraina, profesor al Academiei Naționale de Muzică „Mykola Lysenko” din Lvov, Departamentul de Dirijare Corală și Orchestrală.

Dmitri ȘIBAEV,
doctorand, Școala doctorală Științe Umanistice, Universitatea de Stat din Moldova.

Ludmila ŞIMANSCHI,
doctor în filologie, conferenţiar cercetător, Universitatea de Stat din Moldova.

Mariana ŞLAPAC,
membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei,
doctor habilitat în studiul artelor, Universitatea de Stat din Moldova.

Mircea TĂNASE,
doctor în științe militare și informații, lector universitar asociat la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, membru asociat al Diviziei de Istoria Ştiinţei din cadrul Comitetului Român de Istoria şi Filozofia Ştiinţei şi Tehnicii al Academiei Române, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.

Aliona TOCARCIUC,
doctorand, Școala doctorală Științe Umanistice a Universității de Stat din Moldova; lector universitar, Facultatea de Design a Universității Tehnice a Moldovei.

Lucia ȚURCANU,
doctor în filologie, cercetător ştiințific la Memorialul Ipoteşti – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”.

Cornel UNGUREANU,
profesor, doctor în filologie, Universitatea de Vest din Timişoara.

Elena UNGUREANU,
doctor habilitat în filologie, cercetător ştiințific coordonator,
Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” din Chișinău.

Rodica URSACHI,
doctor în studiul artelor, Academia de Arte „Nicolae Grigorescu” din București.

Constantin VLAD,
profesor, bibliotecar, Cavaler al Asociaţiei Naționale a Cavalerilor de „Clio”; filiala „Barbu Catargiu” din Maia, Ialomiţa, România.

Nicoleta VORNICU,
doctor habilitat în arte vizuale, cercetător ştiinţific gradul I, Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R, Iaşi, România.

Diana VRABIE,
doctor în filologie, conferențiar, Muzeul Național al Literaturii Române din Iași.

Ion XENOFONTOV,
doctor în istorie, Universitatea de Stat din Moldova.

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();