Autorii revistei „Dialogica”

Silviu ANDRIEȘ-TABAC,
doctor în istorie, conferențiar cercetător,
Aparatul Președintelui Republicii Moldova.

Valentin ARAPU,
doctor în istorie, Institutul Patrimoniului Cultural.

Loredana AXINTE,
doctor în biologie, Laboratorul de restaurări de pe lângă Muzeul Național al Bucovinei, Suceava.

Doina BACIU,
doctorandă, Școala doctorală Științe Umanistice, Universitatea de Stat din Moldova.

Flori BĂLĂNESCU,
doctorandă, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului,
Academia Română.

Petru BEJAN,
profesor, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi.

Iulian BOLDEA,
profesor, doctor în filologie, Universitatea de Medicină, Farmacie,
Ştiinţe şi Tehnologie din Târgu Mureş, Institutul de Cercetări socio-umane
„Gh. Şincai” al Academiei Române.

Cristina M. BOTÎLCĂ,
doctorandă, Școala Doctorală de Studii Literare și Culturale, Universitatea din București, România.

Ludmila BRANIȘTE,
doctor în filologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Tatiana BUJOREAN,
doctorandă, lector, Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Muzică,
Teatru și Arte Plastice.

Constantin Ion CIOBANU,
doctor în istoria artelor, cercetător ştiinţific de gr. I,
Institutului de Istoria Artelor „G. Oprescu” al Academiei Române.

Tatiana CIOCOI,
doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar,
Universitatea de Stat din Moldova.

Marina CERCAȘIN,
doctorandă, Universitatea de Stat din Moldova.

Alla CHASTINA,
doctor în studiul artelor, cercetător, Institutul Patrimoniului Cultural
al Academiei de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova.

Ion CHIRTOAGĂ,
doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător,
Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei.

Iraida CIOBANU,
doctor în studiul artelor și culturologie, artist plastic, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Mariana COCIERU,
doctor în filologie, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”.

Ludmila D. COJOCARU,
doctor în istorie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova.

Liliana CONDTRATICOVA,
doctor habilitat în istorie şi în studiul artelor şi culturologie,
Academia de Științe a Moldovei.

Alexandru CORDUNEANU,
poet, publicist, Grupului Civic pentru Patrimoniul Cultural.

Aurelian DĂNILĂ,
profesor, doctor habilitat în studiul artelor, Secția de Științe Sociale, Economice, Umanistice şi Arte a Academiei de Științe a Moldovei.

Diana DEMENTIEVA,
doctor în filologie, Institutul de Cercetare și Inovare
al Universității de Stat din Moldova.

Inga EDU,
doctor în filologie, lector la Colegiul de Industrie Uşoară din Bălţi.

Nicolae ENCIU,
profesor, doctor habilitat în istorie, Institutul de Istorie
al Academiei de Științe a Moldovei.

Valentina ENCIU,
doctor în filologie, conferențiar universitar,
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Mihaela ENI,
doctorandă, Școala doctorală Științe Umanistice, Universitatea de Stat din Moldova.

Ecaterina FOGHEL,
doctorandă, Școala Doctorală Filologie, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Elena FRUMOSU (DARII),
Doctorandă, Școala doctorală Științe Umanistice, Universitatea de Stat din Moldova,
Directorul Agenției Naționale a Arhivelor.

Ana GOBJILĂ,
lector, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Anatolie GORDEEV,
arhitect, Întreprinderea Individuala „Atelierul Arhitectului A. Gordeev”.

Rodica GOTCA,
doctorandă, cercetător stagiar la Institutul de Cercetare și Inovare al USM.

Aliona GRATI,
doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar,
Universitatea de Stat din Moldova.

Ruslana GROSU,
doctor în ştiințe politice, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
şi Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”.

Petru HADÂRCĂ,
doctor în studiul artelor, director al Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău.

Mariana HARJEVSCHI,
doctor în științe ale comunicării, director general al Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, Chișinău.

Teodor HAŞEGAN,
doctor în istorie, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi.

Adrian-Silvan IONESCU,
profesor, doctor în științe istorice, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”
al Academiei Române.

Vasile IONIȚĂ,
expert restaurator lemn, administrator al firmei „Conrest” , Suceava.

Elisaveta IOVU,
doctor în filologie, Institutul de Cercetare și Inovare
al Universității de Stat din Moldova.

Lidia KULIKOVSKI,
doctor în pedagogie, conferențiar universitar,
Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”.

Marina MIRON,
doctor în științe istorice, Institutul de Cercetare și Inovare
al Universității de Stat din Moldova.

Viorel MIRON,
doctor în științe economice, Asociația pentru Dezvoltarea Turismului din Moldova.

Miroslava METLEAEVA,
doctor în filologie, Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”.

Ramona MEZEI,
pofesor asociat la Colegiul Universitar de Productie Media „Spiru Haret” Bucureşti,
Biblioteca Metropolitană Bucureşti.

Delia MUNTEAN,
Doctor în filologie, profesor la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare
și cadru didactic asociat la Centrul Universitar Nord.

Elena MUSTEAȚĂ,
Cercetător, Institutul de Cercetare și Inovare al Universității de Stat din Moldova.

Inna NEGRESCU-BABUȘ,
doctor în filologie, conferențiar cercetător la Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” din Chişinău.

Larisa NOROC,
doctor în istorie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău

Alina OSTAPOV,
doctorandă, Institutul Patrimoniului Cultural, Academia de Științe a Moldovei.

Andrei OISTRIC,
lector, Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova.

Ioan OPRIȘ,
profesor, Universitatea „Valahia”, Târgovişte.

Ivan PILCHIN,
cercetător, Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” din Chișinău.

Maria PILCHIN,
cercetător, Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”.

Lidia Carmen PIRCĂ,
doctor în filologie, profesoară, Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu.

Liliana PLATON,
doctor în studiul artelor și culturologie, Universitatea Tehnică a Moldovei.

Rodica POP,
doctor în filologie, secretar științific la Direcția pentru Cultură, Iași.

Oxana POPA,
doctor în filologie, Institutul de Cercetare și Inovare
al Universității de Stat din Moldova.

Lidia PRISAC,
doctor în istorie, Institutul Patrimoniului Cultural
al Academiei de Științe a Moldovei.

Natalia PROCOP,
doctor în studiul artelor şi culturologie, Secția de Științe Sociale, Economice, Umanistice şi Arte a Academiei de Științe a Moldovei,
Universitatea de Statdin Moldova.

Tatiana PROCOP,
master în științele limbii, didactica limbii franceze ca limbă străină; master în limba, literatura și civilizația europeană (limba rusă); master în filologie (limbi romanice), Universitatea de Stat din Moldova.

Andrei PROHIN,
doctor în istorie, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală.

Livia SÎRBU,
cercetător ştiinţific, Universitatea de Stat din Moldova.

Tudor STAVILĂ,
profesor, doctor habilitat în studiul artelor, Institutului Patrimoniului Cultural.

Eugen STRĂUȚIU,
profesor, doctor în istorie, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

Dmitri ȘIBAEV,
doctorand, Școala doctorală Științe Umanistice, Universitatea de Stat din Moldova.

Ludmila ŞIMANSCHI,
doctor în filologie, conferenţiar cercetător, Universitatea de Stat din Moldova.

Mariana ŞLAPAC,
membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei,
doctor habilitat în studiul artelor, Universitatea de Stat din Moldova.

Lucia ȚURCANU,
doctor în filologie, cercetător ştiințific la Memorialul Ipoteşti – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”.

Cornel UNGUREANU,
profesor, doctor în filologie, Universitatea de Vest din Timişoara.

Elena UNGUREANU,
doctor habilitat în filologie, cercetător ştiințific coordonator,
Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale.

Rodica URSACHI,
doctor în studiul artelor, Academia de Arte „Nicolae Grigorescu” din București.

Nicoleta VORNICU,
doctor habilitat în arte vizuale, cercetător ştiinţific gradul I, Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R, Iaşi, România.

Diana VRABIE,
doctor în filologie, conferențiar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Ion XENOFONTOV,
doctor în istorie, Universitatea de Stat din Moldova.

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();