Orașul Bălți în artele plastice

Tudor STAVILĂ. Doctor habilitat în studiul artelor, cercetător științific principal în cadrul Centrului de Cercetări Filologice „E. Coșeriu”, Universitatea de Stat din Moldova, proiectul științific 20.80009.0807.19 Cultura promovării imaginii orașelor din Republica...
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();