Identitate și alteritate în Chișinăul interbelic

Lidia PRISAC Doctor în istorie (2013), cercetător științific coordonator, șefa Arhivei Științifice Centrale a AȘM aflată în subordinea Universității de Stat din Moldova. Preocupările științifice: ansamblul istoriei moderne și contemporane cu focalizare pe spațiul...

Metamorfozele poetice ale orașului Chișinău

Rodica GOTCA. Doctor în Filologie, cercetător științific, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău. Domenii de preocupare: teorie, istorie și critică literară; literatură digitală ergodică, TIC, ergocritică. Lucrări publicate: Ergocritica. În: Aliona Grati,...

La începuturile Chișinăului

Ion CHIRTOAGĂ. Doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător, cercetător științific principal, Universitatea de Stat din Moldova. Domenii de preocupare: istoria românilor, istoria localităților, monumentelor de istorie, geografie și demografie istorică. Cărţi...
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();