La începuturile Chișinăului

Ion CHIRTOAGĂ. Doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător, cercetător științific principal, Universitatea de Stat din Moldova. Domenii de preocupare: istoria românilor, istoria localităților, monumentelor de istorie, geografie și demografie istorică. Cărţi...
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();