Metamorfozele poetice ale orașului Chișinău

Rodica GOTCA. Doctor în Filologie, cercetător științific, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău. Domenii de preocupare: teorie, istorie și critică literară; literatură digitală ergodică, TIC, ergocritică. Lucrări publicate: Ergocritica. În: Aliona Grati,...

La începuturile Chișinăului

Ion CHIRTOAGĂ. Doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător, cercetător științific principal, Universitatea de Stat din Moldova. Domenii de preocupare: istoria românilor, istoria localităților, monumentelor de istorie, geografie și demografie istorică. Cărţi...
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();