Alternative culturale urbane

Delia MUNTEAN Doctor în filologie, profesor la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare și cadru didactic asociat la Centrul Universitar Nord. Redactor la Revista „Nord Literar”. Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Domenii de preocupare: critică și...

Clădirea Parlamentului Republicii Moldova

Mariana ȘLAPAC Membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, doctor habilitat în studiul artelor, cercetător principal, Institutul Patrimoniului Cultural al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării. Domeniile de preocupare: istoria şi teoria...

Artă și societate în Sibiul modern

Eugen STRĂUȚIU Doctor în istorie, profesor universitar la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, director al Centrului de Cercetare în Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, redactor-șef al revistei „Anuarul Laboratorului pentru Analiza...

Ceremonii regale la Catedrală

Aliona GRATI Doctor habilitat în filologie, conferenţiar, cercetător științific principal, Departamentul Științe Umaniste al Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”. Domenii de preocupare: critică, istorie şi teorie literară, studii culturale. Cărţi publicate: Magda...

The grave of the son of the leader of the Serbian people in Chisinau: the history of a modest monument of the first half of the XIX century and the participation of the Royal Academy of Sciences of Serbia in its preservation

Alla CHASTINA Doctor în studiul artelor, cercetător științific coordonator, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Chișinău. Domenii de interes științific: arhitectură, istorie. Cărți publicate: Архитекторы Бессарабии (первоя половина ХIХ века), Chișinău: Garomont...
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();