Cronica unui dialog neterminat

Elena UNGUREANU Doctor habilitat în filologie, Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”. Domenii de cercetare: gramatica și pragmatica textului, ortografie, stilistică și poetică, limbajul Internetului, lingvosemiotica hypertextului. Autoare a monografiei Dincolo de text:...

Pământul – izvorul peren al vieții

Anatol EREMIA Doctor habilitat în filologie. Domenii de preocupare: onomastica. Cărţi publicate: Dicționar. Orașele și satele din Republica Moldova, Chişinău, 2023; Leova. Localități, oameni, tradiții, Chișinău-Iași, 2018; Tezaurul toponimic românesc. Republica...

Identitate și alteritate în Chișinăul interbelic

Lidia PRISAC Doctor în istorie (2013), cercetător științific coordonator, șefa Arhivei Științifice Centrale a AȘM aflată în subordinea Universității de Stat din Moldova. Preocupările științifice: ansamblul istoriei moderne și contemporane cu focalizare pe spațiul...

Ustensile și utilaje pentru sculptura în lemn

Oleg DOBROVOLSCHI Doctorand al Școlii Doctorale Studiul Artelor și Culturologie, specialitatea: Arte Plastice și Decorative, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice; lector universitar, Maestru în Artă. Domeniul de interes: arte vizuale (sculptură, ceramică...
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();