Orașul Cahul în creația lui Andrei Ciurunga

Elisaveta IOVU-MACARI. Doctor în filologie, cercetător științific la Centrul de Studii Filologice „E. Coșeriu”, Universitatea de Stat din Moldova, profesoară de LLR/ LU în I.P.L.T. „Mihai Eminescu”, Strășeni. Domenii de preocupare: teoria literaturii, imagologie...
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();