Credința și neputința umană în fața tragediilor, modelate parabolic în romanele Trei ceasuri în iad de Antonie Plămădeală și Apocalipsis de Adrian G. Romila

Ludmila ŞIMANSCHI Doctor în filologie, cercetător științific coordonator, Departamentul Ştiinţe Umaniste, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”. Domenii de preocupare: istorie literatură, teoria literaturii, hyperliteratură, folcloristică, studii culturale. Cărţi...
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();