Natalia PROCOP

Doctor în studiul artelor și culturologie, artist plastic, membru al Secției de Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a Academiei de Științe a Moldovei, cercetător științific coordonator, Departamentul Științe Umaniste, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”. Domenii de preocupare: arta decorativă, pictura, design vestimentar. Cărți publicate: Batik-ul din Moldova, Chișinău: Balacron, 2017; coautor, Terminologie vestimentară. Dicționarul ilustrat român-englez, Chișinău: Gunivas, 2019.

Text link

 

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();