Materialele Conferinței științifice internaționale Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine (edițiile I-VIII). Coordonatoare Liliana Condraticova

Diana DEMENTIEVA doctor în filologie, cercetător științific, Centrul de Cercetări Filologice „Eugen Coșeriu”, Universitatea de Stat din Moldova, or. Chișinău. Domenii de preocupare: teoria literaturii, teoria lecturii, istoria și critica literară. Cărți publicate:...

Aliona Grati, Chișinău. Morile timpului. Eseu de imagologie literară; Ediția a 2-a completată Vol. 1: De la începuturi până la 1944, Vol. 2: Perioadă sovietică și postsovietică

Diana DEMENTIEVA doctor în filologie, cercetător științific, Centrul de Cercetări Filologice „Eugen Coșeriu”, Universitatea de Stat din Moldova, or. Chișinău. Domenii de preocupare: teoria literaturii, teoria lecturii, istoria și critica literară. Cărți publicate:...

MultiVERS

Florina Breazu Doctor în arte vizuale Universitatea Națională de Arte din București; Maestru în Artă. Președinte al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova. S-a născut la 5 ianuarie 1973 la Chișinău. A absolvit Școala de Arte Plastice pentru Copii „A. Șciusev”,...
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();