Materialele Conferinței științifice internaționale Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine (edițiile I-VIII). Coordonatoare Liliana Condraticova

Diana DEMENTIEVA doctor în filologie, cercetător științific, Centrul de Cercetări Filologice „Eugen Coșeriu”, Universitatea de Stat din Moldova, or. Chișinău. Domenii de preocupare: teoria literaturii, teoria lecturii, istoria și critica literară. Cărți publicate:...

Aliona Grati, Chișinău. Morile timpului. Eseu de imagologie literară; Ediția a 2-a completată Vol. 1: De la începuturi până la 1944, Vol. 2: Perioadă sovietică și postsovietică

Diana DEMENTIEVA doctor în filologie, cercetător științific, Centrul de Cercetări Filologice „Eugen Coșeriu”, Universitatea de Stat din Moldova, or. Chișinău. Domenii de preocupare: teoria literaturii, teoria lecturii, istoria și critica literară. Cărți publicate:...

Cristina Bogdan, Cristina-Ioana Dima, Emanuela Timotin, Représentations de la Vierge Marie entre culte officiel et vénération locale. Textes et images

Diana DEMENTIEVA doctor în filologie, cercetător științific, Centrul de Cercetări Filologice „Eugen Coșeriu”, Universitatea de Stat din Moldova, or. Chișinău. Domenii de preocupare: teoria literaturii, teoria lecturii, istoria și critica literară. Cărți publicate:...

Ștefana Dicu, Palmse

Diana DEMENTIEVA doctor în filologie, cercetător științific, Centrul de Cercetări Filologice „Eugen Coșeriu”, Universitatea de Stat din Moldova, or. Chișinău. Domenii de preocupare: teoria literaturii, teoria lecturii, istoria și critica literară. Cărți publicate:...

Olga Căpățână, Vreau acasă

Diana DEMENTIEVA Doctoranda Școlii doctorale Științe Umaniste, specialitatea: Teorie literară, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, or. Chișinău. Domenii de preocupare: teorie literară, critică literară, pragmatică, sociologie, psihologie, retorică, științele...

Oleg Serebrian, Pe contrasens

Diana DEMENTIEVA Doctoranda Școlii doctorale Științe Umaniste, specialitatea: Teorie literară, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, or. Chișinău. Domenii de preocupare: teorie literară, critică literară, pragmatică, sociologie, psihologie, retorică, științele...
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();