Chişinăul la prima etapă de existenţă

Ion Chirtoagă. Doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător la Institutul de Istorie al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării. Domeniul de interes: istoria românilor, istoria localităților, monumentelor de istorie, geografie și demografie istorică....

Credința și neputința umană în fața tragediilor, modelate parabolic în romanele Trei ceasuri în iad de Antonie Plămădeală și Apocalipsis de Adrian G. Romila

Ludmila ŞIMANSCHI Doctor în filologie, cercetător științific coordonator, Departamentul Ştiinţe Umaniste, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”. Domenii de preocupare: istorie literatură, teoria literaturii, hyperliteratură, folcloristică, studii culturale. Cărţi...
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();