Orașul Cahul în creația lui Andrei Ciurunga

Elisaveta IOVU-MACARI. Doctor în filologie, cercetător științific la Centrul de Studii Filologice „E. Coșeriu”, Universitatea de Stat din Moldova, profesoară de LLR/ LU în I.P.L.T. „Mihai Eminescu”, Strășeni. Domenii de preocupare: teoria literaturii, imagologie...

Terrifying Projections of Soviet Childhood

Lia BOTNARI. Profesoară de limba şi literatura română, IP LT „Pan Halippa”, mun. Edineţ, grad didactic II, doctorandă, anul IV, Şcoala Doctorală a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, programul de doctorat Literatura română, tema de cercetare „Perspective...

Destinul averii Marghilomanilor

Valeriu NICOLESCU. Istoric, muzeograf şi publicist, şi-a desfăşurat activitatea la Filiala Buzău a Arhivelor Naţionale şi la Muzeul Judeţean Buzău, unde a fost director adjunct şi director al acestei instituţii. Este autor a peste 500 articole pe teme de istorie...

Alexandru Marghiloman și pasiunile sale

Viorel GHEORGHE. Doctor în științe aerospațiale, membru al Comitetului Român pentru Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii Divizia de Istoria Tehnicii, al Comisiei de Istorie a Orașelor din România și al Societății de Științe Istorice. Domenii de interes: istoria...

Scurt istoric al familiei Marghiloman

Valeriu NICOLESCU. Istoric, muzeograf şi publicist, şi-a desfăşurat activitatea la Filiala Buzău a Arhivelor Naţionale şi la Muzeul Judeţean Buzău, unde a fost director adjunct şi director al acestei instituţii. Este autor a peste 500 articole pe teme de istorie...
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();