Exegeza lui Gheorghe Grigurcu. Câteva opinii

Marta SEVERIN. Doctoranda Școlii Doctorale Științe Umaniste și ale Educației, Universitatea de Stat din Moldova. Asistent universitar în cadrul Facultății Transfrontaliere, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați. Domenii de preocupare: literatura română. Publicații...
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();