Exegeza lui Gheorghe Grigurcu. Câteva opinii

Marta SEVERIN. Doctoranda Școlii Doctorale Științe Umaniste și ale Educației, Universitatea de Stat din Moldova. Asistent universitar în cadrul Facultății Transfrontaliere, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați. Domenii de preocupare: literatura română. Publicații...

Portret de magistru: Eugeniu Coșeriu

Elena UNGUREANU Doctor habilitat în filologie, Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”. Domenii de cercetare: gramatica și pragmatica textului, ortografie, stilistică și poetică, limbajul Internetului, lingvosemiotica hypertextului. Autoare a monografiei Dincolo de text:...
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();