RECENZARE

Descrierea procesului de recenzare

Tipul de recenzare desfășurat în cadrul Revistei este cel de double blind peer-review: fiecare articol este recenzat de câte doi referenți care nu cunosc identitatea autorului. Autorii de asemenea nu cunosc  identitatea referenților. Referenții recenzează articolul în conformitate cu indicatorii de calitate, specificați în acest formular:

 

RECENZIE

la articolul Titlul,
propus spre publicare în „DIALOGICA. Revistă de studii culturale și literatură”, nr.

Nr. Criterii Concluzii
1 Noutatea ştiinţifică şi originalitatea articolului, încadrarea lui în politica editorială și în conceptul revistei  
2. Formularea adecvată a titlului articolului, concordanța cu conţinutul şi referințele bibliografice  
3. Relevanţa rezumatului şi a cuvintelor-cheie  
4. Calitatea ştiinţifică, respectarea structurii unui articol științific  
5. Coerența metodologiei și utilzarea adecvată a limbajului teoretic  
6. Interpretarea şi analiza teoretică, implicarea critică a autorului  
7. Argumentarea scopului și a concluziilor  
8. Relevanța surselor şi a referinţelor bibliografice  
9. Prezentarea stilistică şi grafică a articolului  
10. Recomandări Acceptat
Acceptat condiționat (se indică observațiile)
Respins
11.

Recenzent: Nume, prenume

data/semnătura

 

 

Rezultatele recenzării sunt discutate în cadrul ședințelor colegiului de redacție. Articolul este acceptat spre publicare în cazul în care corespunde uneia dintre aceste opțiuni:

– Ambii recenzenți îi dau aviz pozitiv și îl recomandă spre publicare;

– Dacă unul din recenzenți dă un aviz negativ, articolul este trimis spre recenzare către un al treilea recenzent. În funcție de avizul acestui al treilea recenzent, colegiul de redacție ia o decizie.

În cazul în care autorul își va îmbunătăți după o perioadă articolul respins, procedura se reia de la capăt.

Termenul de recenzare, redactare este de minimum șase luni.

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();