Metamorfozele poetice ale orașului Chișinău

Rodica GOTCA. Doctor în Filologie, cercetător științific, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău. Domenii de preocupare: teorie, istorie și critică literară; literatură digitală ergodică, TIC, ergocritică. Lucrări publicate: Ergocritica. În: Aliona Grati,...
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();