Liliana Condraticova, Arta metalelor: portrete de creație ale bijutierilor și meșterilor de artă decorativă (a doua jumătate a secolului al XX-lea – începutul secolului al XXI-lea

Natalia PROCOP. Doctor în studiul artelor și culturologie, artist plastic, membru al Secției de Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a Academiei de Științe a Moldovei; cercetător științific coordonator, Centrul de Cercetări Științe Umaniste, USM. Domenii de...

Бондаренко Дмитро Якович, Румунiя та Фiнляндiя: вiд Антибiльшовицьких вiйн до флангiв Санiтарного Кордону (1918–1920)

Valentin ARAPU Doctor în istorie, cercetător științific la Secția „Etnologie românească”, Centrul de etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural, MECC. Domenii de interes: conceptualizarea și valorificarea patrimoniului medical din spațiul românesc prin cercetarea...

Ștefana Dicu, Palmse

Diana DEMENTIEVA doctor în filologie, cercetător științific, Centrul de Cercetări Filologice „Eugen Coșeriu”, Universitatea de Stat din Moldova, or. Chișinău. Domenii de preocupare: teoria literaturii, teoria lecturii, istoria și critica literară. Cărți publicate:...
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();