Ștefana Dicu, Palmse

Diana DEMENTIEVA Doctoranda Școlii doctorale Științe Umaniste, specialitatea: Teorie literară, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, or. Chișinău. Domenii de preocupare: teorie literară, critică literară, pragmatică, sociologie, psihologie, retorică, științele...

Nicolae Rusu, De-ale lui Gheorghe

Aliona GRATI. Doctor habilitat în filologie, profesor universitar la Universitatea de Stat din Moldova. Domenii de preocupare: critică, istorie şi teorie literară, studii culturale. Cărţi publicate: Magda Isanos. Eseu despre structura imaginarului, Chișinău: Prut,...
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();