Бондаренко Дмитро Якович, Румунiя та Фiнляндiя: вiд Антибiльшовицьких вiйн до флангiв Санiтарного Кордону (1918–1920)

Valentin ARAPU Doctor în istorie, cercetător științific la Secția „Etnologie românească”, Centrul de etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural, MECC. Domenii de interes: conceptualizarea și valorificarea patrimoniului medical din spațiul românesc prin cercetarea...

Ștefana Dicu, Palmse

Diana DEMENTIEVA doctor în filologie, cercetător științific, Centrul de Cercetări Filologice „Eugen Coșeriu”, Universitatea de Stat din Moldova, or. Chișinău. Domenii de preocupare: teoria literaturii, teoria lecturii, istoria și critica literară. Cărți publicate:...

Nicolae Rusu, De-ale lui Gheorghe

Aliona GRATI. Doctor habilitat în filologie, profesor universitar la Universitatea de Stat din Moldova. Domenii de preocupare: critică, istorie şi teorie literară, studii culturale. Cărţi publicate: Magda Isanos. Eseu despre structura imaginarului, Chișinău: Prut,...
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();