Olga Căpățână, Vreau acasă

Diana DEMENTIEVA Doctoranda Școlii doctorale Științe Umaniste, specialitatea: Teorie literară, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, or. Chișinău. Domenii de preocupare: teorie literară, critică literară, pragmatică, sociologie, psihologie, retorică, științele...

C.D. Zeletin, Așternutul insomnicului

Diana VRABIE. Doctor conferențiar la Catedra de literatură română și universală, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Domenii de preocupare: filologie, filosofia culturii, științe ale comunicării, sociopsihologie. Cărți publicate: Urme...

Zina Izbaș, Baladă cu timp rebel

Aliona GRATI. Doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar la Universitatea de Stat din Moldova. Domenii de preocupare: critică, istorie şi teorie literară, studii culturale. Cărţi publicate: Magda Isanos. Eseu despre structura imaginarului, Chișinău: Prut,...

Oleg Serebrian, Pe contrasens

Diana DEMENTIEVA Doctoranda Școlii doctorale Științe Umaniste, specialitatea: Teorie literară, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, or. Chișinău. Domenii de preocupare: teorie literară, critică literară, pragmatică, sociologie, psihologie, retorică, științele...
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();