Nicolae Rusu, De-ale lui Gheorghe

Aliona GRATI. Doctor habilitat în filologie, profesor universitar la Universitatea de Stat din Moldova. Domenii de preocupare: critică, istorie şi teorie literară, studii culturale. Cărţi publicate: Magda Isanos. Eseu despre structura imaginarului, Chișinău: Prut,...

Zina Izbaș, Baladă cu timp rebel

Aliona GRATI. Doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar la Universitatea de Stat din Moldova. Domenii de preocupare: critică, istorie şi teorie literară, studii culturale. Cărţi publicate: Magda Isanos. Eseu despre structura imaginarului, Chișinău: Prut,...
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();