Mirel Taloș, Clepsidra lui Ovidiu

Aliona GRATI. Doctor habilitat în filologie, profesor, cercetător științific principal, Centrul de studii filologice „E. Coșeriu” al Universității de Stat din Moldova. Domenii de preocupare: critică, istorie şi teorie literară, studii culturale. Cărţi publicate: Magda...
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();