Aliona GRATI. Doctor habilitat în filologie, profesor, cercetător științific principal, Centrul de studii filologice „E. Coșeriu” al Universității de Stat din Moldova. Domenii de preocupare: critică, istorie şi teorie literară, studii culturale. Cărţi publicate: Magda Isanos. Eseu despre structura imaginarului, Chișinău: Prut, 2004; Romanul ca lume postBABELică. Despre dialogism, polifonie, heteroglosie și carnavalesc, Chișinău: Gunivas, 2009; Cronici în rețea: metaliteratura.net, Junimea, 2016; Dicţionar de teorie literară. 1001 de concepte operaţionale şi instrumente de analiză a textului literar, Chișinău: Arc, 2018; Chișinău. Morile Timpului. Eseu de imagologie literară, Chișinău: Prut, 2020; Regele Mihai și Basarabia. O poveste uitată de neuitat, București: Eikon, 2021; (coord.) Opera literară ca dialog și relație. Noi modele critice: Dialogica, Imagologia, Sociocritica, Critica orientată către cititor, Ergocritica. Chișinău: Știința, 2021 etc.
Natalia PROCOP. Doctor în studiul artelor și culturologie, artist plastic, membru al Secției de Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a Academiei de Științe a Moldovei; cercetător științific coordonator, Centrul de Cercetări Științe Umaniste, USM. Domenii de preocupare: arta decorativă, pictură, design vestimentar. Cărți publicate: Batik-ul din Moldova, Chișinău: Balacron, 2017; N. Procop, V. Negru, L. Sîrbu, M. Cercașin, Terminologie vestimentară. Dicționarul ilustrat român-englez (Chișinău: Gunivas, 2019).
Descarcă PDF

DOI: https://doi.org/10.59295/DIA.2024.1.01

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();