Ustensile și utilaje pentru sculptura în lemn

Oleg DOBROVOLSCHI Doctorand al Școlii Doctorale Studiul Artelor și Culturologie, specialitatea: Arte Plastice și Decorative, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice; lector universitar, Maestru în Artă. Domeniul de interes: arte vizuale (sculptură, ceramică...
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();