La réception de M.P. Moussorgski en Europe (I)

Tatiana PROCOP. Master science du langage parcours didactique du français langues étrangères/ în științele limbii, didactica limbii franceze ca limbă străină, 2020–2021, Universitatea Caen din Franța, formator la centrul de studii ENEFA din Franța; master langues,...

Arhitectura Chişinăului interbelic

Mariana ȘLAPAC. Membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, doctor habilitat în studiul artelor, cercetător științific principal, Universitatea de Stat din Moldova. Domeniile de preocupare: istoria şi teoria arhitecturii, istoria urbanismului, istoria şi...
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();