Orașul Bălți în artele plastice

Tudor STAVILĂ. Doctor habilitat în studiul artelor, cercetător științific principal în cadrul Centrului de Cercetări Filologice „E. Coșeriu”, Universitatea de Stat din Moldova, proiectul științific 20.80009.0807.19 Cultura promovării imaginii orașelor din Republica...

Manuscrise de lux din vremea lui Neagoe Basarab

Constantin I. CIOBANU. Dr. hab. în arte vizuale, Secretar Științific gr. I, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române. Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova. Cărţi publicate: Text și imagine în pictura românească din secolul al...
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();