Mirel Taloș, Clepsidra lui Ovidiu

Aliona GRATI. Doctor habilitat în filologie, profesor, cercetător științific principal, Centrul de studii filologice „E. Coșeriu” al Universității de Stat din Moldova. Domenii de preocupare: critică, istorie şi teorie literară, studii culturale. Cărţi publicate: Magda...

Cristina Bogdan, Cristina-Ioana Dima, Emanuela Timotin, Représentations de la Vierge Marie entre culte officiel et vénération locale. Textes et images

Diana DEMENTIEVA doctor în filologie, cercetător științific, Centrul de Cercetări Filologice „Eugen Coșeriu”, Universitatea de Stat din Moldova, or. Chișinău. Domenii de preocupare: teoria literaturii, teoria lecturii, istoria și critica literară. Cărți publicate:...

Legenda orașului Anenii Noi

Alexandru DÎRȚU. Laureat al Premiului de excelență în cadrul concursului național de creație literară „Orașul meu”, ediția 2023, desfășurat în conformitate cu planul de activitate al Programului de Stat 20.80009.0807.19 Cultura promovării imaginii orașelor din...

Revenirea acasă a lui Stefan Sadovnicov

Natalia PROCOP. Doctor în studiul artelor și culturologie, artist plastic, membru al Secției de Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a Academiei de Științe a Moldovei; cercetător științific coordonator, Centrul de Cercetări Științe Umaniste, USM. Domenii de...
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();