Lidia PĂDUREAC.  Doctor în istorie (2001), conferențiar universitar (2008) și Prim-prorector pentru activitatea didactică la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Domenii de preocupare: istoria relaţiilor internaţionale în perioada interbelică, foametea și represiunile staliniste în RSS Moldovenească. Cărți editate: Relaţiile româno-sovietice (1917–1934), Chişinău, 2003; Arhivele memoriei: recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească. Memorii. Documente. Studii de caz. Cercetări realizate în localităţile din nordul Republicii Moldova, vol. I, tom. 1, 2, Chișinău, 2016–2019; Românii în Gulag: memorii, mărturii, documente, vol. I, II, Chișinău, 2014–2015 (co-editor).
Descarcă PDF

DOI: https://doi.org/10.59295/DIA.2023.2.03

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();