Olga Căpățână, Vreau acasă

Diana DEMENTIEVA Doctoranda Școlii doctorale Științe Umaniste, specialitatea: Teorie literară, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, or. Chișinău. Domenii de preocupare: teorie literară, critică literară, pragmatică, sociologie, psihologie, retorică, științele...

C.D. Zeletin, Așternutul insomnicului

Diana VRABIE. Doctor conferențiar la Catedra de literatură română și universală, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Domenii de preocupare: filologie, filosofia culturii, științe ale comunicării, sociopsihologie. Cărți publicate: Urme...
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();