Flori BĂLĂNESCU. Doctorandă cu o teză în istorie despre Paul Goma. Cercetător științific la Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, Academia Română. (Co)autoare a 10 cărți, 31 de volume colective, peste 80 de studii și articole, participare la 37 de conferințe și simpozioane naționale și internaționale. Ultimul titlu apărut: Securitatea noastră cea de toate zilele (coautor, Cristian Troncotă), Ed. Corint, 2020.

Descarcă PDF

 

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();