C.D. Zeletin, Așternutul insomnicului

Diana VRABIE. Doctor conferențiar la Catedra de literatură română și universală, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Domenii de preocupare: filologie, filosofia culturii, științe ale comunicării, sociopsihologie. Cărți publicate: Urme...
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();