Diana VRABIE

Doctor conferențiar la Catedra de literatură română și universală, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Domenii de preocupare: filologie, filosofia culturii, științe ale comunicării, sociopsihologie. Cărți publicate: Urme pe nisip, Chișinău, 2005; Cunoaştere şi autenticitate, Timișoara: ArtPress & Augusta, 2008; Imaginea Iașilor în presa interbelică ieșeană (antologie), Iași: Junimea, 2016; Chișinău: evocări interbelice (antologie), București: Eikon, 2018 etc.

Link text
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();