L’art du batik moldave

Arta batikului din Moldova Rezumat. Ca gen de artă în Moldova batikul este relativ tânăr, apărând abia în anii ’50 ai secolului al XX-lea. Evoluția acestuia, în mare parte, i se datora materiei prime produse la Fabrica de Mătase din oraşul Bender. Tehnica a fost...
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();