Natalia PROCOP. Doctor în studiul artelor și culturologie, artist plastic, membru al Secției de Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a Academiei de Științe a Moldovei; cercetător științific coordonator, Centrul de Cercetări Științe Umaniste, USM. Domenii de preocupare: arta decorativă, pictură, design vestimentar. Cărți publicate: Batik-ul din Moldova, Chișinău: Balacron, 2017; N. Procop, V. Negru, L. Sîrbu, M. Cercașin, Terminologie vestimentară. Dicționarul ilustrat român-englez (Chișinău: Gunivas, 2019).
Descarcă PDF

DOI: https://doi.org/10.59295/DIA.2024.1.15

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();