Liliana CONDRATICOVA. Doctor habilitat în istorie și în studiul artelor și culturologie. Secretar științific general al Academiei de Științe a Moldovei. Domenii de preocupare: istorie, arheologie, arhitectură, studiul artelor. Cărți publicate: Arta metalelor din Basarabia. Chișinău (Tipar: Grafema Libris), 2017; Destinul giuvaiergiului. Alexei Marco. Chișinău (Tipar: Notograf Prim), 2017; Bocancea. Mănăstire de călugări cu hramul Sf. Ap. Petru și Pavel, Chișinău (Tipar: Tipografia Centrală, 2014; Ювелирное искусство Бессарабии в первой половине XX века. Saarbruecken, 2013; Alexei Marco. Destinul unui bijutier din Moldova. Iaşi: Lumen, 2011; Arta bijuteriilor din Moldova. Iaşi: Lumen, 2010; Arta giuvaiergeriei: pietre preţioase şi metale nobile. Îndrumar în studiul artei giuvaiergeriei. Chişinău: Editura GraficDesign, 2008; Arta metalelor. Portrete de creație ale bijutierilor și meșterilor de artă decorativă. Iași: Doxologia, 2021.
Jipa ROTARU. Comandor (rtg), membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, doctor în ştiinţe istorice, specialitatea istoria României, istorie antică, profesor universitar, Universitatea Hyperion Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Politice, Sociologie şi Relaţii Internaţionale. Cercetare: istoria modernă şi contemporană a Europei şi a României; istoria militară în special; istoria marinei; muzeografie militară. Peste 160 de studii științifice. În domeniul muzeografiei militare, a publicat peste 22 de materiale în reviste de profil din ţară şi străinătate şi a coordonat proiectarea şi realizarea expoziţiei de bază a Muzeului Militar Naţional în noul sediu, precum şi a filialelor Constanţa, Oradea, Mărăşeşti ale muzeului. De asemenea, a proiectat şi a realizat peste 22 de expoziţii tematice în colaborare cu instituţii similare în ţară (Constanţa, Galaţi, Brăila, Iaşi, Piatra Neamţ, Cluj, Oradea, Timişoara) şi străinătate (Paris, Kent-Ohio, Chişinău, Plevna, Istanbul, Trencin – Cehoslovacia).

Valeriu AVRAM. Expert al Ministerului Culturii din România, cercetător ştiinţific gradul I, doctor în istorie.

Descarcă PDF
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();