Dialogul ne unește. Izolarea ne dezbină

Liliana CONDRATICOVA. Doctor habilitat în istorie și în studiul artelor și culturologie. Secretar științific general al Academiei de Științe a Moldovei. Domenii de preocupare: istorie, arheologie, arhitectură, studiul artelor. Cărți publicate: Arta metalelor din...
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();