Rezumat. În articol este reflectată creația artistului plastic Natalia Procop. Absolventa instituției superioare din Chișinău utilizează în majoritatea lucrărilor sale elemente de artă textilă. Seriile de lucrări se disting prin abstracționism, stilizare și cromatică fină. În paralel, artista realizează cercetări științifice în studiul artelor, ceea ce îi adaugă la profilul profesional și artistic un argument al formării multilaterale.
Cuvinte-cheie: pictură, artă textilă, gamă cromatică, tehnică mixtă.

Abstract. The article reflects the creation of the painter Natalia Procop. The graduate of the higher institution in Chisinau, she uses in his works elements of textile art. The series of works are distinguished by abstractionism, stylization and fine color. In parallel, the artist practices and scientific research in the study of the arts, which offers the formation of a multilateral vision.
Keywords: painting, textile art, chromatic range, mixed technique.

Link text

Liliana Condraticova

Doctor habilitat în istorie și în studiul artelor și culturologie. Secretar științific general al Academiei de Științe a Moldovei. Domenii de preocupare: istorie, arheologie, arhitectură, studiul artelor. Cărți publicate: Arta metalelor din Basarabia. Chișinău, 2017; Bocancea. Mănăstire de călugări cu hramul Sf. Ap. Petru și Pavel, Chișinău, 2014; Destinul unui giuvaiergiu. Alexei Marco, Chișinău, 2017 etc.

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();