Liliana CONDTRATICOVA

Doctor habilitat în istorie și în studiul artelor și culturologie. Secretar științific general al Academiei de Științe a Moldovei. Domenii de preocupare: istorie, arheologie, arhitectură, studiul artelor. Cărți publicate: Arta metalelor din Basarabia. Chișinău, 2017; Bocancea. Mănăstire de călugări cu hramul Sf. Ap. Petru și Pavel, Chișinău, 2014 etc.

Marina CERCAȘIN

Doctoranda Școlii doctorale Științe Umaniste, specialitatea: Etnologie, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Chișinău. Domenii de preocupare: etnologie, design vestimentar. Cărți publicate: coautor, Terminologie vestimentară. Dicționarul ilustrat român-englez, Chișinău: Gunivas, 2019.

Descarcă PDF

 

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();