Liliana CONDRATICOVA. Doctor habilitat în istorie și în studiul artelor și culturologie. Secretar științific general al Academiei de Științe a Moldovei. Domenii de preocupare: istorie, arheologie, arhitectură, studiul artelor. Cărți publicate: Arta metalelor din Basarabia. Chișinău (Tipar: Grafema Libris), 2017; Destinul giuvaiergiului. Alexei Marco. Chișinău (Tipar: Notograf Prim), 2017; Bocancea. Mănăstire de călugări cu hramul Sf. Ap. Petru și Pavel, Chișinău (Tipar: Tipografia Centrală, 2014; Ювелирное искусство Бессарабии в первой половине XX века. Saarbruecken, 2013; Alexei Marco. Destinul unui bijutier din Moldova. Iaşi: Lumen, 2011; Arta bijuteriilor din Moldova. Iaşi: Lumen, 2010; Arta giuvaiergeriei: pietre preţioase şi metale nobile. Îndrumar în studiul artei giuvaiergeriei. Chişinău: Editura GraficDesign, 2008; Arta metalelor. Portrete de creație ale bijutierilor și meșterilor de artă decorativă. Iași: Doxologia, 2021.
Tatiana BUJOREAN. Lector, Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Doctorandă, Școala doctorală Științe Umaniste, Universitatea de Stat din Moldova. Domenii de preocupare: arta decorativă, design vestimentar, grafica.
Marina CERCAȘIN. Muzeul de Istorie a Orașului Chișinău. Domenii de preocupare: etnologie, design vestimentar. Cărți publicate: coautor, Terminologie vestimentară. Dicționarul ilustrat român-englez, Chișinău: Gunivas, 2019.
Aliona TOCARCIUC. Doctorandă, Școala doctorală Științe Umanistice a Universității de Stat din Moldova; lector universitar, Facultatea de Design a Universității Tehnice a Moldovei.

Elena PINTILEI. Director general, Biblioteca Națională din Republica Moldova. Domenii de preocupare: etnologie.

Ana ISCHIMJI. Doctoranda Școlii Doctorale Științe Umanistice a Universității de Stat din Moldova, program de doctorat Etnologie.

 

Descarcă PDF

DOI: https://doi.org/10.59295/DIA.S.2023.1.16

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();