Liliana CONDRATICOVA. Doctor habilitat în istorie și în studiul artelor și culturologie. Secretar științific general al Academiei de Științe a Moldovei. Domenii de preocupare: istorie, arheologie, arhitectură, studiul artelor. Cărți publicate: Arta metalelor din Basarabia. Chișinău (Tipar: Grafema Libris), 2017; Destinul giuvaiergiului. Alexei Marco. Chișinău (Tipar: Notograf Prim), 2017; Bocancea. Mănăstire de călugări cu hramul Sf. Ap. Petru și Pavel, Chișinău (Tipar: Tipografia Centrală, 2014; Ювелирное искусство Бессарабии в первой половине XX века. Saarbruecken, 2013; Alexei Marco. Destinul unui bijutier din Moldova. Iaşi: Lumen, 2011; Arta bijuteriilor din Moldova. Iaşi: Lumen, 2010; Arta giuvaiergeriei: pietre preţioase şi metale nobile. Îndrumar în studiul artei giuvaiergeriei. Chişinău: Editura GraficDesign, 2008; Arta metalelor. Portrete de creație ale bijutierilor și meșterilor de artă decorativă. Iași: Doxologia, 2021.
Descarcă PDF

DOI: https://doi.org/10.59295/DIA.2023.1.07

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();