Filigranarea artistică în creația bijutierilor din RSS Moldovenească și Republica Moldova
Rezumat. Filigranarea artistică, realizată prin străpungerea sau traforarea metalului, prezintă o tehnică de lucru, care constă în crearea unei adevărate dantele din metal cu ajutorul sârmei subțiri, al firelor de metal laminate, torsionate, tehnică combinată cu turnarea, emailarea ș.a. Filigranul a fost folosit pentru realizarea pieselor de cult de valoare artistică și istorică – candele, cădelnițe, potire – documentate în colecțiile muzeale și în lăcașurile de cult din țară. Un loc aparte revine filigranării în creația bijutierilor din RSS Moldovenească și Republica Moldova: Vladimir Vasilkov, Iuri Pavlov, Vladimir Kalașnikov, Gheorghe Cojușnean, Alexei Marco, Iuri Leonov, Vasili Șochin, care au creat o serie de articole în care filigranului îi revine un loc principal sau ca element suplimentar de ornamentare a piesei.
Cuvinte-cheie: artă, metal, filigranare, dantelă, bijutier, piese de cult, articole de bijuterie.

The artistic watermarking in the creation of jewelers from RSS Moldovan and Republic of Moldova
Abstract. The artistic watermarking, realised by fretting or piercing the metal, is a working technique which consists of creating a real metal lace with the help of a thin wire and laminated twisted metal wires, a technique combined with casting and varnishing. The filigree was used for the execution of pieces of worship of artistic and historical value – candles, censers, bowls – documented in museums and places of worship’ collections of the country. The watermarking holds a special place in RSS Moldovan and Republic of Moldova jewelers’ creation: Vladimir Vasilkov, Iuri Pavlov, Vladimir Kalasnikov, Gheorghe Cojusnean, Alexei Marco, Iuri Leonov, Vasili Sochin, who created a series of articles, in which the filigree has a main place or is an additional element of a piece’s decor.
Keywords: art, metal, watermarking, lace, jeweler, piece of worship, jewellery.

Link text

Liliana Condraticova

Doctor habilitat în istorie și în studiul artelor și culturologie. Secretar științific general al Academiei de Științe a Moldovei. Domenii de preocupare: istorie, arheologie, arhitectură, studiul artelor. Cărți publicate: Arta metalelor din Basarabia. Chișinău, 2017; Bocancea. Mănăstire de călugări cu hramul Sf. Ap. Petru și Pavel, Chișinău, 2014; Destinul unui giuvaiergiu. Alexei Marco, Chișinău, 2017 etc.
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();