Rodica GOTCA. Doctoranda Școlii Doctorale Științe Umaniste, specialitatea: Teorie literară, cercetător ştiinţific, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Chișinău. Domenii de preocupare: teorie literară, critică literară, TIC. Articole publicate: Iubita locotenentului francez: un exercițiu hermeneutic; De la civilizația cuvântului scris și a expresiei la cea a cuvântului în relație ş. a.
Descarcă PDF

 

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();