Ceremonii regale la Catedrală

Aliona GRATI Doctor habilitat în filologie, conferenţiar, cercetător științific principal, Departamentul Științe Umaniste al Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”. Domenii de preocupare: critică, istorie şi teorie literară, studii culturale. Cărţi publicate: Magda...

The grave of the son of the leader of the Serbian people in Chisinau: the history of a modest monument of the first half of the XIX century and the participation of the Royal Academy of Sciences of Serbia in its preservation

Alla CHASTINA Doctor în studiul artelor, cercetător științific coordonator, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Chișinău. Domenii de interes științific: arhitectură, istorie. Cărți publicate: Архитекторы Бессарабии (первоя половина ХIХ века), Chișinău: Garomont...

Pictura sacră a Eudochiei Robu

Eudochia Robu, artist plastic, s-a născut la 30 decembrie 1958, în satul Borosenii Noi, raionul Râșcani, Republica Moldova. În 1978, a absolvit Colegiul Republican de Arte Plastice „Al. Plămădeală” (atelierul profesorului I. Serbinov), apoi, în 1986 – Institutul de...

Poezia ca formă a rugăciunii

Leo BORDEIANU Poetul s-a născut pe 19 iulie 1955, în satul Coşniţa, raionul Dubăsari. Este licențiat al Facultății de Matematică şi Cibernetică a Universităţii de Stat din Moldova (1977). Activează la revistele Scara spre Cer, Toaca, Altarul Credinței, Noi, Moldova și...

Abajur pentru o bibliotecă

M. Brihuneț Cimitire ortodoxe din Republica Moldova; N. Procop, V. Negru, L. Sîrbu, M. Cercașin, Terminologie vestimentară. Dicționar ilustrat român-englez; D. Postolache, Diagonale reflexive. De la A la Z; T. Ichim Figuri reprezentative ale liricii basarabene la...
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();