Oleg DOBROVOLSCHI Doctorand al Școlii Doctorale Studiul Artelor și Culturologie, specialitatea: Arte Plastice și Decorative, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice; lector universitar, Maestru în Artă. Domeniul de interes: arte vizuale (sculptură, ceramică artistică, pictură). A publicat articole în reviste de specialitate din țară și de peste hotare.
Descarcă PDF

DOI: https://doi.org/10.59295/DIA.2024.1.11

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();