Tudor Stavilă Doctor habilitat în studiul artelor, cercetător ştiinţific principal al Centrului Studiul Artelor al Institutului Patrimoniului Cultural. Domenii de preocupare: istoria artelor basarabene, secolele XIX-XX. Cărţi publicate: Arta plastică modernă din Basarabia; Icoane vechi din colecţii basarabene (2000, împreună cu C. Ciobanu); Icoana basarabeană din secolul XIX (2011); Patrimoniul cultural al Republicii Moldova (2014, împreună cu C. Ciobanu); Artele frumoase din Basarabia în secolul XX (2019).
Text link

 

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();