Tudor STAVILĂ. Doctor habilitat în studiul artelor, cercetător științific principal în cadrul Centrului de Cercetări Filologice „E. Coșeriu”, Universitatea de Stat din Moldova, proiectul științific 20.80009.0807.19 Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii. Domenii de preocupare: istoria artelor basarabene, secolele XIX–XX. Cărţi publicate: Arta plastică modernă din Basarabia; Icoane vechi din colecţii basarabene (2000, împreună cu C. Ciobanu); Icoana basarabeană din secolul XIX (2011); Patrimoniul cultural al Republicii Moldova (2014, împreună cu C. Ciobanu); Artele frumoase din Basarabia în secolul XX (2019); Confluențe. Artele plastice din Republica Moldova (2021).
Descarcă PDF
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();