Criticul LITERAR printre cărţile de poezie

Link text   Aliona GRATI Director de proiect și redactor-şef Dialogica. Doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar. Domenii de preocupare: critică, istorie şi teorie literară, studii culturale. Cărţi publicate: Magda Isanos. Eseu despre structura...
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();