Link text

 

Aliona GRATI

Director de proiect și redactor-şef Dialogica. Doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar. Domenii de preocupare: critică, istorie şi teorie literară, studii culturale. Cărţi publicate: Magda Isanos. Eseu despre structura imaginarului, Chișinău: Prut, 2004; Romanul ca lume postBABELică. Despre dialogism, polifonie, heteroglosie și carnavalesc, Chișinău: Gunivas, 2009; Dicţionar de teorie literară. 1001 de concepte operaţionale şi instrumente de analiză a textului literar, Chișinău: Arc, 2018 etc.

Maria PILCHIN

Directorul Bibliotecii Centrale, Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”. Domenii de preocupare: critică și istorie literară, eseu, studii culturale, marketing cultural, jurnalism socio-cultural, social media marketing. Volume publicate: Poezie, Eros şi Putere (eseuri literare), Chişinău: Prut, 2017; Realităţi poetice în zigzag (critică literară), Iaşi: Junimea, 2017; De mână cu Marele Joker. Eseuri literare, Chişinău: Prut, 2013 etc.

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();