Biblioteca și lumea virtuală

Lidia KULIKOVSKI Doctor în pedagogie, conferențiar universitar, director al secției de Cercetare și Inovații, Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”. Domenii de preocupare: biblioteconomie, pedagogie. Cărți editate: Biblioteconomie: Studii, cercetări, recenzii, prefețe,...
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();