Lidia KULIKOVSKI. Doctor în pedagogie, conferențiar universitar, director al secției de Cercetare și Inovații, Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”. Domenii de preocupare: biblioteconomie, pedagogie. Cărți editate: Biblioteconomie: Studii, cercetări, recenzii, prefețe, eseuri, interviuri. Bibl. Municipală „B. P. Hasdeu”. Chișinău: Magna-Princeps, 2008; Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” – bibliotecă inovantă. Autor de proiect L. Kulikovski, echipa de creație: G. Scobioală, T. Coșeri, T. Fiodoruc, T. Foiu, L. Câșlaru, L. Pânzari. 2009; Biblioteca modernă: Glosar de termeni uzuali, 2018 etc.
Descarcă PDF
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();